Legenda odznak

Namiestnik

Palatynat Leocji jest diarchią absolutną. Władza zwierzchnia należy do dwóch Namiestników, którzy podejmują decyzje jednomyślnie. Namiestnicy zastępują się wzajemnie podczas swoich nieobecności oraz w przypadkach niecierpiących zwłoki.

Sekretarz Stanu

Sekretarz Stanu prowadzi politykę zagraniczną Palatynatu Leocji. Namiestnicy, na wniosek Sekretarza Stanu, ratyfikują lub zatwierdzają i wypowiadają umowy międzynarodowe, uznają i wycofują uznanie państwowości innych mikronacji, powołują i odwołują ambasadorów.

Senator

Obywatele leoccy tworzą Senat, obradujący pod przewodnictwem jednego z Namiestników. Senat jest organem doradczym i kontrolnym oraz, w zakresie przewidzianym przez Akt o formie rządu Palatynatu Leocji, organem stanowiącym. Namiestnicy udzielają odpowiedzi na zapytania oraz interpelacje obywateli leockich złożone w Senacie. Namiestnicy mogą, na uzasadniony wniosek obywatela leockiego, zarządzić w Senacie głosowanie rozstrzygające o ostracyzmie. Nadanie obywatelstwa leockiego następuje po uzyskaniu rekomendacji oraz na wniosek złożony za pośrednictwem obywatela leockiego.

Obywatel

Obywatele leoccy tworzą Senat, obradujący pod przewodnictwem jednego z Namiestników. Senat jest organem doradczym i kontrolnym oraz, w zakresie przewidzianym przez Akt o formie rządu Palatynatu Leocji, organem stanowiącym. Namiestnicy udzielają odpowiedzi na zapytania oraz interpelacje obywateli leockich złożone w Senacie. Namiestnicy mogą, na uzasadniony wniosek obywatela leockiego, zarządzić w Senacie głosowanie rozstrzygające o ostracyzmie. Nadanie obywatelstwa leockiego następuje po uzyskaniu rekomendacji oraz na wniosek złożony za pośrednictwem obywatela leockiego.

Gwardia Palatynatu Leocji

Gwardia Palatynatu Leocji — siły zbrojne Palatynatu Leocji — służy ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic.

Leocka Akademia Nauk

Leocka Akademia Nauk powstała 12 marca 2020 r. Jest korporacją uczonych i specjalistów, podejmującą działania służące rozwojowi, promocji, integracji i upowszechnianiu nauki oraz przyczyniające się do rozwoju edukacji i wzbogacania kultury w Leocji.

Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej

Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej upowszechnia dorobek Państwa Kościelnego Rotria, rozpowszechnia informacje o wydarzeniach z życia kraju, zaprasza do udziału w przedsięwzięciach i uroczystościach o charakterze krajowym i międzynarodowym oraz działa w kierunku pogłębiania przyjaznych stosunków między Leocją a Rotrią.

Przedstawiciel Monarchii Austro-Węgierskiej

Przedstawiciel Monarchii Austro-Węgierskiej upowszechnia dorobek Monarchii Austro-Węgierskiej, rozpowszechnia informacje o wydarzeniach z życia kraju, zaprasza do udziału w przedsięwzięciach i uroczystościach o charakterze krajowym i międzynarodowym oraz działa w kierunku pogłębiania przyjaznych stosunków między Leocją a Monarchią.

Przedstawiciel Republiki Bialeńskiej

Przedstawiciel Republiki Bialeńskiej upowszechnia dorobek Republiki Bialeńskiej, rozpowszechnia informacje o wydarzeniach z życia kraju, zaprasza do udziału w przedsięwzięciach i uroczystościach o charakterze krajowym i międzynarodowym oraz działa w kierunku pogłębiania przyjaznych stosunków między Leocją a Bialenią.

Przedstawiciel Brodrii

Przedstawiciel Brodrii upowszechnia dorobek Brodrii, rozpowszechnia informacje o wydarzeniach z życia kraju, zaprasza do udziału w przedsięwzięciach i uroczystościach o charakterze krajowym i międzynarodowym oraz działa w kierunku pogłębiania przyjaznych stosunków między Leocją a Brodrią.

Przedstawiciel Królestwa Dreamlandu

Przedstawiciel Królestwa Dreamlandu upowszechnia dorobek Królestwa Dreamlandu, rozpowszechnia informacje o wydarzeniach z życia kraju, zaprasza do udziału w przedsięwzięciach i uroczystościach o charakterze krajowym i międzynarodowym oraz działa w kierunku pogłębiania przyjaznych stosunków między Leocją a Dreamlandem.

Przedstawiciel Kotliny Edelweiss

Przedstawiciel Kotliny Edelweiss upowszechnia dorobek Kotliny Edelweiss, rozpowszechnia informacje o wydarzeniach z życia kraju, zaprasza do udziału w przedsięwzięciach i uroczystościach o charakterze krajowym i międzynarodowym oraz działa w kierunku pogłębiania przyjaznych stosunków między Leocją a Edelweissem.

Przedstawiciel Królestwa Lumerii

Przedstawiciel Królestwa Lumerii upowszechnia dorobek Królestwa Lumerii, rozpowszechnia informacje o wydarzeniach z życia kraju, zaprasza do udziału w przedsięwzięciach i uroczystościach o charakterze krajowym i międzynarodowym oraz działa w kierunku pogłębiania przyjaznych stosunków między Leocją a Lumerią.

Przedstawiciel Ludowej Republiki Magnifikatu

Przedstawiciel Ludowej Republiki Magnifikatu upowszechnia dorobek Ludowej Republiki Magnifikatu, rozpowszechnia informacje o wydarzeniach z życia kraju, zaprasza do udziału w przedsięwzięciach i uroczystościach o charakterze krajowym i międzynarodowym oraz działa w kierunku pogłębiania przyjaznych stosunków między Leocją a Magnifikatem.

Przedstawiciel Republiki Muratyki

Przedstawiciel Republiki Muratyki upowszechnia dorobek Republiki Muratyki, rozpowszechnia informacje o wydarzeniach z życia kraju, zaprasza do udziału w przedsięwzięciach i uroczystościach o charakterze krajowym i międzynarodowym oraz działa w kierunku pogłębiania przyjaznych stosunków między Leocją a Muratyką.

Przedstawiciel Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Przedstawiciel Rzeczypospolitej Obojga Narodów upowszechnia dorobek Rzeczypospolitej Obojga Narodów, rozpowszechnia informacje o wydarzeniach z życia kraju, zaprasza do udziału w przedsięwzięciach i uroczystościach o charakterze krajowym i międzynarodowym oraz działa w kierunku pogłębiania przyjaznych stosunków między Leocją a Rzecząpospolitą.

Przedstawiciel Królestwa Santery

Przedstawiciel Królestwa Santery upowszechnia dorobek Królestwa Santery, rozpowszechnia informacje o wydarzeniach z życia kraju, zaprasza do udziału w przedsięwzięciach i uroczystościach o charakterze krajowym i międzynarodowym oraz działa w kierunku pogłębiania przyjaznych stosunków między Leocją a Santerą.

Przedstawiciel Księstwa Sarmacji

Przedstawiciel Księstwa Sarmacji upowszechnia dorobek Księstwa Sarmacji, rozpowszechnia informacje o wydarzeniach z życia kraju, zaprasza do udziału w przedsięwzięciach i uroczystościach o charakterze krajowym i międzynarodowym oraz działa w kierunku pogłębiania przyjaznych stosunków między Leocją a Sarmacją.

Przedstawiciel Królestwa Skarlandu

Przedstawiciel Królestwa Skarlandu upowszechnia dorobek Królestwa Skarlandu, rozpowszechnia informacje o wydarzeniach z życia kraju, zaprasza do udziału w przedsięwzięciach i uroczystościach o charakterze krajowym i międzynarodowym oraz działa w kierunku pogłębiania przyjaznych stosunków między Leocją a Skarlandem.

Przedstawiciel Republiki Suderlandu

Przedstawiciel Republiki Suderlandu upowszechnia dorobek Republiki Suderlandu, rozpowszechnia informacje o wydarzeniach z życia kraju, zaprasza do udziału w przedsięwzięciach i uroczystościach o charakterze krajowym i międzynarodowym oraz działa w kierunku pogłębiania przyjaznych stosunków między Leocją a Suderlandem.

Przedstawiciel Cesarstwa Teutonii

Przedstawiciel Cesarstwa Teutonii upowszechnia dorobek Cesarstwa Teutonii, rozpowszechnia informacje o wydarzeniach z życia kraju, zaprasza do udziału w przedsięwzięciach i uroczystościach o charakterze krajowym i międzynarodowym oraz działa w kierunku pogłębiania przyjaznych stosunków między Leocją a Teutonią.

Przedstawiciel Pustkowi Winków

Przedstawiciel Pustkowi Winków upowszechnia dorobek Pustkowi Winków, rozpowszechnia informacje o wydarzeniach z życia kraju, zaprasza do udziału w przedsięwzięciach i uroczystościach o charakterze krajowym i międzynarodowym oraz działa w kierunku pogłębiania przyjaznych stosunków między Leocją a Pustkowiami.

Przedstawiciel Związku Winkulijskiego

Przedstawiciel Związku Winkulijskiego upowszechnia dorobek Związku Winkulijskiego, rozpowszechnia informacje o wydarzeniach z życia kraju, zaprasza do udziału w przedsięwzięciach i uroczystościach o charakterze krajowym i międzynarodowym oraz działa w kierunku pogłębiania przyjaznych stosunków między Leocją a Winkulią.