Legenda odznak

2. Rajd Leocji: Srebrny Medal

Z okazji trwającego w dniach 24–25 kwietnia 2021 r. (1921 r.) 2. Rajdu Leocji, zorganizowanego w ramach Rajdowych Mistrzostw Austro-Węgier, ustanowiono Medal Pamiątkowy „2. Rajd Leocji”. Medal w stopniu srebrny otrzymali uczestnicy, którzy wzięli udział w co najmniej jednym odcinku 2. Rajdu Leocji.

2. Rajd Leocji: Złoty Medal

Z okazji trwającego w dniach 24–25 kwietnia 2021 r. (1921 r.) 2. Rajdu Leocji, zorganizowanego w ramach Rajdowych Mistrzostw Austro-Węgier, ustanowiono Medal Pamiątkowy „2. Rajd Leocji”. Medal w stopniu złotym otrzymali uczestnicy, którzy wzięli udział w całej trasie 2. Rajdu Leocji.

Rajd Leocji: Złoty Medal

Z okazji trwającego w dniach 28–29 listopada 2020 r. (1920 r.) Rajdu Leocji, zorganizowanego w ramach Rajdowych Mistrzostw Austro-Węgier, ustanowiono Medal Pamiątkowy „Rajd Leocji”. Medal w stopniu złotym otrzymali uczestnicy, którzy wzięli udział w całej trasie Rajdu Leocji.

Medal Rocznicowy

Pamiątkowym Medalem Rocznicowym zostali odznaczeni wszyscy, którzy wzięli udział w świętowaniu pierwszej rocznicy niepodległości Palatynatu Leocji.

Medal Zasługi

Medal Zasługi jest nadawany mieszkańcom, którzy położyli zasługi dla Państwa lub Narodu poprzez zaangażowanie w życie Państwa lub Narodu. Medal Zasługi nie dzieli się na stopnie.

Brązowy Krzyż Zasługi

Krzyż Zasługi jest nadawany mieszkańcom, którzy położyli zasługi dla Państwa lub Narodu poprzez czyny wykraczające poza zwykły obowiązek. Krzyż Zasługi dzieli się na trzy stopnie: Złoty, Srebrny i Brązowy.

Srebrny Krzyż Zasługi

Krzyż Zasługi jest nadawany mieszkańcom, którzy położyli zasługi dla Państwa lub Narodu poprzez czyny wykraczające poza zwykły obowiązek. Krzyż Zasługi dzieli się na trzy stopnie: Złoty, Srebrny i Brązowy.

Złoty Krzyż Zasługi

Krzyż Zasługi jest nadawany mieszkańcom, którzy położyli zasługi dla Państwa lub Narodu poprzez czyny wykraczające poza zwykły obowiązek. Krzyż Zasługi dzieli się na trzy stopnie: Złoty, Srebrny i Brązowy.

Krzyż Ofiarodawców Leocji (2021)

Krzyż Ofiarodawców Leocji (2021) jest nadawany mieszkańcom, którzy wsparli materialnie Palatynat Leocji w roku 2021. Odznaczenie krzyżem jest równoważne odznaczeniu Złotym Krzyżem Zasługi.

Krzyż Ofiarodawców Leocji (2020)

Krzyż Ofiarodawców Leocji (2020) jest nadawany mieszkańcom, którzy wsparli materialnie Palatynat Leocji w roku 2020. Odznaczenie krzyżem jest równoważne odznaczeniu Złotym Krzyżem Zasługi.

Krzyż Ofiarodawców Leocji (2019)

Krzyż Ofiarodawców Leocji (2019) jest nadawany mieszkańcom, którzy wsparli materialnie Palatynat Leocji w roku 2019. Odznaczenie krzyżem jest równoważne odznaczeniu Złotym Krzyżem Zasługi.

Order Przyjaźni Narodów

Order Przyjaźni Narodów jest nadawany postaciom, które wniosły wkład w dzieło rozwoju współpracy międzynarodowej oraz umacniania i pogłębiania przyjaźni łączącej Palatynat Leocji z innymi narodami.

Order Leocji

Order Leocji jest najwyższym odznaczeniem Palatynatu Leocji. Jest nadawany obywatelom, którzy położyli wybitne zasługi dla Państwa lub Narodu, odznaczonym co najmniej sześciokrotnie Złotym Krzyżem Zasługi, co najmniej dwunastokrotnie Srebrnym Krzyżem Zasługi lub co najmniej dwudziestoczterokrotnie Brązowym Krzyżem Zasługi albo odpowiednią liczbą tych odznaczeń. Odznaczonemu Orderem Leocji przysługuje przywilej posługiwania się skrótem „OL” po nazwisku.

Przedstawiciel Związku Winkulijskiego

Przedstawiciel Związku Winkulijskiego upowszechnia dorobek Związku Winkulijskiego, rozpowszechnia informacje o wydarzeniach z życia kraju, zaprasza do udziału w przedsięwzięciach i uroczystościach o charakterze krajowym i międzynarodowym oraz działa w kierunku pogłębiania przyjaznych stosunków między Leocją a Winkulią.

Przedstawiciel Pustkowi Winków

Przedstawiciel Pustkowi Winków upowszechnia dorobek Pustkowi Winków, rozpowszechnia informacje o wydarzeniach z życia kraju, zaprasza do udziału w przedsięwzięciach i uroczystościach o charakterze krajowym i międzynarodowym oraz działa w kierunku pogłębiania przyjaznych stosunków między Leocją a Pustkowiami.

Przedstawiciel Cesarstwa Teutonii

Przedstawiciel Cesarstwa Teutonii upowszechnia dorobek Królestwa Skarlandu, rozpowszechnia informacje o wydarzeniach z życia kraju, zaprasza do udziału w przedsięwzięciach i uroczystościach o charakterze krajowym i międzynarodowym oraz działa w kierunku pogłębiania przyjaznych stosunków między Leocją a Teutonią.

Przedstawiciel Republiki Suderlandu

Przedstawiciel Republiki Suderlandu upowszechnia dorobek Republiki Suderlandu, rozpowszechnia informacje o wydarzeniach z życia kraju, zaprasza do udziału w przedsięwzięciach i uroczystościach o charakterze krajowym i międzynarodowym oraz działa w kierunku pogłębiania przyjaznych stosunków między Leocją a Suderlandem.

Przedstawiciel Królestwa Skarlandu

Przedstawiciel Królestwa Skarlandu upowszechnia dorobek Królestwa Skarlandu, rozpowszechnia informacje o wydarzeniach z życia kraju, zaprasza do udziału w przedsięwzięciach i uroczystościach o charakterze krajowym i międzynarodowym oraz działa w kierunku pogłębiania przyjaznych stosunków między Leocją a Skarlandem.

Przedstawiciel Księstwa Sarmacji

Przedstawiciel Księstwa Sarmacji upowszechnia dorobek Księstwa Sarmacji, rozpowszechnia informacje o wydarzeniach z życia kraju, zaprasza do udziału w przedsięwzięciach i uroczystościach o charakterze krajowym i międzynarodowym oraz działa w kierunku pogłębiania przyjaznych stosunków między Leocją a Sarmacją.

Przedstawiciel Królestwa Santery

Przedstawiciel Królestwa Santery upowszechnia dorobek Królestwa Santery, rozpowszechnia informacje o wydarzeniach z życia kraju, zaprasza do udziału w przedsięwzięciach i uroczystościach o charakterze krajowym i międzynarodowym oraz działa w kierunku pogłębiania przyjaznych stosunków między Leocją a Santerą.

Przedstawiciel Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Przedstawiciel Rzeczypospolitej Obojga Narodów upowszechnia dorobek Rzeczypospolitej Obojga Narodów, rozpowszechnia informacje o wydarzeniach z życia kraju, zaprasza do udziału w przedsięwzięciach i uroczystościach o charakterze krajowym i międzynarodowym oraz działa w kierunku pogłębiania przyjaznych stosunków między Leocją a Rzecząpospolitą.

Przedstawiciel Republiki Muratyki

Przedstawiciel Republiki Muratyki upowszechnia dorobek Republiki Muratyki, rozpowszechnia informacje o wydarzeniach z życia kraju, zaprasza do udziału w przedsięwzięciach i uroczystościach o charakterze krajowym i międzynarodowym oraz działa w kierunku pogłębiania przyjaznych stosunków między Leocją a Muratyką.

Przedstawiciel Ludowej Republiki Magnifikatu

Przedstawiciel Ludowej Republiki Magnifikatu upowszechnia dorobek Ludowej Republiki Magnifikatu, rozpowszechnia informacje o wydarzeniach z życia kraju, zaprasza do udziału w przedsięwzięciach i uroczystościach o charakterze krajowym i międzynarodowym oraz działa w kierunku pogłębiania przyjaznych stosunków między Leocją a Magnifikatem.

Przedstawiciel Królestwa Dreamlandu

Przedstawiciel Królestwa Dreamlandu upowszechnia dorobek Królestwa Dreamlandu, rozpowszechnia informacje o wydarzeniach z życia kraju, zaprasza do udziału w przedsięwzięciach i uroczystościach o charakterze krajowym i międzynarodowym oraz działa w kierunku pogłębiania przyjaznych stosunków między Leocją a Dreamlandem.

Przedstawiciel Republiki Bialeńskiej

Przedstawiciel Republiki Bialeńskiej upowszechnia dorobek Republiki Bialeńskiej, rozpowszechnia informacje o wydarzeniach z życia kraju, zaprasza do udziału w przedsięwzięciach i uroczystościach o charakterze krajowym i międzynarodowym oraz działa w kierunku pogłębiania przyjaznych stosunków między Leocją a Bialenią.

Przedstawiciel Monarchii Austro-Węgierskiej

Przedstawiciel Monarchii Austro-Węgierskiej upowszechnia dorobek Monarchii Austro-Węgierskiej, rozpowszechnia informacje o wydarzeniach z życia kraju, zaprasza do udziału w przedsięwzięciach i uroczystościach o charakterze krajowym i międzynarodowym oraz działa w kierunku pogłębiania przyjaznych stosunków między Leocją a Monarchią.

Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej

Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej upowszechnia dorobek Państwa Kościelnego Rotria, rozpowszechnia informacje o wydarzeniach z życia kraju, zaprasza do udziału w przedsięwzięciach i uroczystościach o charakterze krajowym i międzynarodowym oraz działa w kierunku pogłębiania przyjaznych stosunków między Leocją a Rotrią.

Leocka Akademia Nauk

Leocka Akademia Nauk powstała 12 marca 2020 r. Jest korporacją uczonych i specjalistów, podejmującą działania służące rozwojowi, promocji, integracji i upowszechnianiu nauki oraz przyczyniające się do rozwoju edukacji i wzbogacania kultury w Leocji.

Gwardia Palatynatu Leocji

Gwardia Palatynatu Leocji — siły zbrojne Palatynatu Leocji — służy ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic.

Sekretarz Stanu

Sekretarz Stanu prowadzi politykę zagraniczną Palatynatu Leocji. Namiestnicy, na wniosek Sekretarza Stanu, ratyfikują lub zatwierdzają i wypowiadają umowy międzynarodowe, uznają i wycofują uznanie państwowości innych mikronacji, powołują i odwołują ambasadorów.

Namiestnik

Palatynat Leocji jest diarchią absolutną. Władza zwierzchnia należy do dwóch Namiestników, którzy podejmują decyzje jednomyślnie. Namiestnicy zastępują się wzajemnie podczas swoich nieobecności oraz w przypadkach niecierpiących zwłoki.

Obywatel

Obywatele leoccy tworzą Senat, obradujący pod przewodnictwem jednego z Namiestników. Senat jest organem doradczym i kontrolnym oraz, w zakresie przewidzianym przez Akt o formie rządu Palatynatu Leocji, organem stanowiącym. Namiestnicy udzielają odpowiedzi na zapytania oraz interpelacje obywateli leockich złożone w Senacie. Namiestnicy mogą, na uzasadniony wniosek obywatela leockiego, zarządzić w Senacie głosowanie rozstrzygające o ostracyzmie. Nadanie obywatelstwa leockiego następuje po uzyskaniu rekomendacji oraz na wniosek złożony za pośrednictwem obywatela leockiego.