[4001] Nadanie odznaczeń Palatynatu Leocji

Akty urzędowe Palatynatu Leocji
Awatar użytkownika
Helwetyk Romański
Namiestnik

[4001] Nadanie odznaczeń Palatynatu Leocji

Post autor: Helwetyk Romański »

Obrazek


Postanowienie Namiestników
w sprawie nadania orderów i odznaczeń
Palatynatu Leocji

z dnia 25 stycznia 2021 r.

Na podstawie art. VII ust. 1 Aktu o formie rządu Palatynatu Leocji nadajemy, w uznaniu zasług dla Państwa i Narodu położonych w dwunastym miesiącu niepodległości Palatynatu Leocji:

Z Ł O T Y    K R Z Y Ż   Z A S Ł U G I
Obrazek
 • Jego Królewskiej Mości Aleksandrowi (L-158) — w uznaniu zasługującej na szczególne uznanie aktywności w przestrzeni publicznej, zasług dla przyjaźni międzynarodowej oraz czynnego udziału w życiu kulturalnym Palatynatu Leocji,
 • Piotrowi vel Bocianowi (L-146) — w uznaniu zasługującej na szczególne uznanie aktywności w przestrzeni publicznej, objęcia i prowadzenia reprezentacji Palatynatu Leocji w Mikroświatowej Unii Piłkarskiej oraz prowadzenia drużyny Czarne Wilki w Lidze Piłkarskiej Palatynatu Leocji,
 • Brunonowi Petrowiczowi Catalanowi (L-165) — w uznaniu zasługującej na szczególne uznanie aktywności w przestrzeni publicznej, narracji prowadzonej w ramach Utarii oraz zasług dla przyjaźni międzynarodowej,
 • Rononowi Dexowi (L-105) — w uznaniu wybitnej aktywności w przestrzeni publicznej i nowobrzeskim porcie oraz wybitnej narracji, w szczególności prowadzonej w ramach Ronina, DEXMOBIL-u, DEXON-u, INFRADEX-u i nowo odkrytej wyspy, pomocy udzielonej ekspedycji badawczej Leockiej Akademii Nauk, zasług dla Gwardii Palatynatu Leocji oraz rejestracji trzynastego statku Bialeńskiej Żeglugi Morskiej,
 • Ametystowi Faradobusowi (L-63) — w uznaniu wybitnej aktywności w przestrzeni publicznej, narracji prowadzonej w ramach Dziadolina Dworu oraz Kompanii Faradobusów, organizacji Orszaku Sześciu Króli oraz wszechstronnych zasług dla przyjaźni międzynarodowej,
 • Heinzowi-Wernerowi Grünerowi (L-136) — w uznaniu wybitnej aktywności w przestrzeni publicznej, narracji prowadzonej w ramach Spielera, doprowadzenia do powstania reprezentacji Palatynatu Leocji w Mikroświatowej Unii Piłkarskiej, projektów koszulek reprezentacji, organizacji Rajdu Lwa i Jednorożca oraz wszechstronnych zasług dla przyjaźni międzynarodowej,
 • Zbyszkowi Gustolúpulowi (L-170) — w uznaniu wybitnej aktywności w przestrzeni publicznej i nowobrzeskim porcie oraz prowadzenia drużyny Tropikana Złote Piaski w Lidze Piłkarskiej Palatynatu Leocji,
 • Maciejowi Gerwazemu Lisewiczowi (L-109) — w uznaniu wybitnej aktywności w przestrzeni publicznej, narracji prowadzonej w ramach Borów Nowobrzeskich, Liszyna oraz LIS-BUD-u, czynnego udziału w życiu kulturalnym Palatynatu Leocji oraz prowadzenia drużyny KS Liszyno w Lidze Piłkarskiej Palatynatu Leocji,
 • Samuelowi Radziwiłłowi (L-175) — w uznaniu wybitnej aktywności w przestrzeni publicznej, narracji prowadzonej w ramach Radziwiłła, Leockich Kolei Żelaznych „Ferrad” i Książęcej Huty Stali oraz prowadzenia drużyny Radzivon w Lidze Piłkarskiej Palatynatu Leocji,
 • Ignatsowi ik Ruthowi (L-153) — w uznaniu wybitnej aktywności w przestrzeni publicznej i nowobrzeskim porcie, narracji prowadzonej w ramach Wschodniego Domu i PETROEL-u, projektu symboli reprezentacji Palatynatu Leocji oraz prowadzenia drużyny KPN ILZO Nowy Brzeg w Lidze Piłkarskiej Palatynatu Leocji,
 • Danielowi Januaremu von Tauerowi-Krakowi (L-163) — w uznaniu wybitnej aktywności w przestrzeni publicznej, narracji prowadzonej w ramach Akai Minato, FCBTK i zakładów naprawczych oraz prowadzenia drużyny KHR Akai Minato w Lidze Piłkarskiej Palatynatu Leocji.
S R E B R N Y    K R Z Y Ż   Z A S Ł U G I
Obrazek
 • Kiedynowi (L-152) — w uznaniu wszechstronnych zasług dla przyjaźni międzynarodowej oraz prowadzenia drużyny Kaduki Żmigród w Lidze Piłkarskiej Palatynatu Leocjim
 • Michałowi Franciszkowi Lubomirskiemu-Lisewiczowi (L-108) — w uznaniu zasługującej na uznanie aktywności w przestrzeni publicznej oraz zasług dla przyjaźni międzynarodowej,
 • Apolinaremu Montserratowi (L-52) — w uznaniu opublikowania dwunastego wydania „Głosu Leocji”, przeprowadzenia badań dna morskiego oraz opracowania mapy obszarów chronionych,
 • Ludwikowi Tomoviciowi (L-67) — w uznaniu zasługującej na uznanie aktywności w przestrzeni publicznej, narracji prowadzonej w ramach Anny Konstancji oraz wszechstronnych zasług dla przyjaźni międzynarodowej,
 • Santiagowi Vilartemu von Hippogriffowi (L-85) — w uznaniu prowadzenia Ligi Piłkarskiej Palatynatu Leocji i wydawania magazynu ligowego oraz prowadzenia drużyny Diana w Lidze Piłkarskiej Palatynatu Leocji,
 • Wilkowi (L-180) — w uznaniu zasługującej na uznanie aktywności w przestrzeni publicznej oraz narracji prowadzonej w ramach Grodu Wilka i nowobrzeskiego warzywniaka.
B R Ą Z O W Y    K R Z Y Ż   Z A S Ł U G I
Obrazek
 • Jej Cesarskiej Mości Joannie Izabeli (L-102) — w uznaniu zasług dla przyjaźni międzynarodowej,
 • Jego Królewskiej Mości Janowi V (L-66) — w uznaniu zasług dla przyjaźni międzynarodowej,
 • Karolowi Medycejskiemu (L-178) — w uznaniu zasług dla przyjaźni międzynarodowej,
 • Annie Aldonie Metzu (L- 174) — w uznaniu narracji prowadzonej w ramach Leona oraz zainicjowania projektu biblioteki publicznej,
 • Józefowi Wilhelmowi Potockiemu (L-114) — w uznaniu zasług dla przyjaźni międzynarodowej,
 • Michałowi Jerzemu Potockiemu (L-159) — w uznaniu zasług dla przyjaźni międzynarodowej,
 • Januszowi Zabierajowi (L- 107) — w uznaniu zasług dla przyjaźni międzynarodowej oraz ubogacania życia duchowego Palatynatu Leocji.
O R D E R    P R Z Y J A Ź N I    N A R O D Ó W
Obrazek
Z wyrazami wdzięczności za dotychczasową współpracę oraz nadzieją na jej rozwój, na podstawie art. VII ust. 1 Aktu o formie rządu Palatynatu Leocji, w uznaniu wkładu w dzieło rozwoju współpracy międzynarodowej oraz umacniania i pogłębiania przyjaźni łączącej Palatynat Leocji z innymi narodami, nadajemy Order Przyjaźni Narodów Ich Ekscelencjom:
 • Brunonowi Petrowiczowi Catalanowi (L-165), Przewodniczącemu Zgromadzenia Narodowego Królestwa Skarlandu,
 • Karolowi Medycejskiemu (L-178), Ministrowi do Spraw Likwidacji Wszystkiego Republiki Bialeńskiej.
M E D A L    R O C Z N I C O W Y
Obrazek
Na podstawie art. VII ust. 1 Aktu o formie rządu Palatynatu Leocji ustanawiamy okolicznościowy Medal Rocznicowy i nadajemy go, w uznaniu wspólnego świętowania pierwszej rocznicy niepodległości Palatynatu Leocji:
 • Jej Cesarskiej Mości Joannie Izabeli (L-102)*,
 • Jego Królewskiej Mości Aleksandrowi (L-158),
 • Jego Królewskiej Mości Janowi V (L-66),
 • Jego Książęcej Wysokości Filipowi I Gryfowi (L-70),
 • Piotrowi vel Bocianowi (L-146),
 • Brunonowi Petrowiczowi Catalanowi (L-165),
 • Rononowi Dexowi (L-105),
 • Ametystowi Faradobusowi (L-63),
 • Heinzowi-Wernerowi Grünerowi (L-136),
 • Zbyszkowi Gustolúpulowi (L-170),
 • Taddeo von Hippogriffowi-Piccolominiemu (L-74),
 • Maciejowi Gerwazemu Lisewiczowi (L-109),
 • Michałowi Franciszkowi Lubomirskiemu-Lisewiczowi (L-108),
 • Karolowi Medycejskiemu (L-178)*,
 • Apolinaremu Montserratowi (L-52),
 • Józefowi Wilhelmowi Potockiemu (L-114),
 • Michałowi Jerzemu Potockiemu (L-159),
 • Samuelowi Radziwiłłowi (L-175),
 • Ignatsowi ik Ruthowi (L-153),
 • Danielowi Januaremu von Tauerowi-Krakowi (L-163),
 • Ludwikowi Tomoviciowi (L-67),
 • Santiagowi Vilartemu von Hippogriffowi (L-85),
 • Franklinowi Garamondowi (L-48),
 • Helwetykowi Romańskiemu (L-2).
O R D E R    L E O C J I
Obrazek
Na podstawie art. VII ust. 1 Aktu o formie rządu Palatynatu Leocji nadajemy, w uznaniu wybitnych zasług dla Państwa i Narodu położonych w pierwszym roku niepodległości, najwyższe odznaczenie Palatynatu Leocji — Order Leocji:
 • Rononowi Dexowi (L-105),
 • Apolinaremu Montserratowi (L-52).

Obrazek
Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
(—) Helwetyk Romański, RkORF · LAN
Namiestnik Palatynatu Leocji
LEOCKA PARTIA FASZYSTÓW JĘZYKOWYCH
Awatar użytkownika
Helwetyk Romański
Namiestnik

[4001] Nadanie odznaczeń Palatynatu Leocji

Post autor: Helwetyk Romański »

Obrazek


Postanowienie Namiestników
w sprawie nadania orderów i odznaczeń
Palatynatu Leocji

z dnia 23 lutego 2021 r.

Na podstawie art. VII ust. 1 Aktu o formie rządu Palatynatu Leocji nadajemy, w uznaniu zasług dla Państwa i Narodu położonych w trzynastym miesiącu niepodległości Palatynatu Leocji:

Z Ł O T Y    K R Z Y Ż   Z A S Ł U G I
Obrazek
 • Jego Królewskiej Mości Aleksandrowi (L-158) — w uznaniu wybitnej aktywności w przestrzeni publicznej oraz zasług dla przyjaźni międzynarodowej, w szczególności położonych w ramach Światowego Związku Filatelistycznego,
 • Rononowi Dexowi (L-105) — w uznaniu wybitnej aktywności w przestrzeni publicznej i nowobrzeskim porcie, narracji prowadzonej w ramach Ronina, DEXMOBIL-u, DEXON-u, ITL Drak i nowo odkrytej wyspy, zasług dla Gwardii Palatynatu Leocji — formowania Batalionu Zmechanizowanego — oraz popularyzacji wiedzy o wojskowości,
 • Heinzowi-Wernerowi Grünerowi (L-136) — w uznaniu wybitnej aktywności w przestrzeni publicznej, narracji prowadzonej w ramach Spielera, zasług dla kultury kulinarnej Palatynatu Leocji, organizacji Rajdu Pustkowi i XXI V-Mundialu, prowadzenia drużyny FC Terina w Lidze Piłkarskiej Palatynatu Leocji oraz zasług dla przyjaźni międzynarodowej,
 • Samuelowi Radziwiłłowi (L-175) — w uznaniu wybitnej aktywności w przestrzeni publicznej, narracji prowadzonej w ramach Radziwiłła, Leockich Kolei Żelaznych „Ferrad” oraz prowadzenia drużyny Radzivon w Lidze Piłkarskiej Palatynatu Leocji.
S R E B R N Y    K R Z Y Ż   Z A S Ł U G I
Obrazek
 • Jego Królewskiej Wysokości Maciejowi II (L-75) — w uznaniu zasługującej na szczególne uznanie aktywności w przestrzeni publicznej oraz narracji prowadzonej w ramach Pohl Werke Kombinatu i podczas budowy Leockiej Elektrowni Jądrowej,
 • Piotrowi vel Bocianowi (L-146) — w uznaniu aktywności w przestrzeni publicznej, prowadzenia reprezentacji Palatynatu Leocji w Mikroświatowej Unii Piłkarskiej oraz prowadzenia drużyny Czarne Wilki w Lidze Piłkarskiej Palatynatu Leocji,
 • Brunonowi Petrowiczowi Catalanowi (L-165) — w uznaniu aktywności w przestrzeni publicznej, narracji prowadzonej w ramach Utarii oraz zasług dla przyjaźni międzynarodowej, w szczególności położonych w ramach Światowego Związku Filatelistycznego,
 • Ametystowi Faradobusowi (L-63) — w uznaniu zasługującej na szczególne uznanie aktywności w przestrzeni publicznej, narracji prowadzonej w ramach Dziadolina Dworu oraz zasług dla przyjaźni międzynarodowej, w szczególności położonych w ramach Światowego Związku Filatelistycznego oraz na rzecz kultywowania pamięci o deklaracji dołączenia Republiki Bialeńskiej do Instytutu Statystyk Międzynarodowych,
 • Zbyszkowi Gustolúpulowi (L-170) — w uznaniu aktywności w przestrzeni publicznej i nowobrzeskim porcie, prowadzenia drużyny Tropikana Złote Piaski w Lidze Piłkarskiej Palatynatu Leocji, oraz reprezentowania Palatynatu Leocji podczas Rajdu Pustkowi,
 • Maciejowi Gerwazemu Lisewiczowi (L-109) — w uznaniu aktywności w przestrzeni publicznej, narracji prowadzonej w ramach Liszyna oraz LIS-BUD-u oraz prowadzenia drużyny KS Liszyno w Lidze Piłkarskiej Palatynatu Leocji,
 • Apolinaremu Montserratowi (L-52) — w uznaniu zasługującej na szczególne uznanie aktywności w przestrzeni publicznej, opublikowania trzynastego wydania „Głosu Leocji”, opracowania mapy fiologicznej Leocji oraz zasług dla nazewnictwa geograficznego Palatynatu Leocji,
 • Ignatsowi ik Ruthowi (L-153) — w uznaniu zasługującej na szczególne uznanie aktywności w przestrzeni publicznej i nowobrzeskim porcie, narracji prowadzonej w ramach Wschodniego Domu, prowadzenia drużyny KPN ILZO Nowy Brzeg w Lidze Piłkarskiej Palatynatu Leocji oraz reprezentowania Palatynatu Leocji podczas Rajdu Pustkowi,
 • Ludwikowi Tomoviciowi (L-67) — w uznaniu zasługującej na szczególne uznanie aktywności w przestrzeni publicznej oraz zasług dla przyjaźni międzynarodowej, w szczególności położonych w ramach Światowego Związku Filatelistycznego oraz Mikroświatowej Unii Piłkarskiej.
B R Ą Z O W Y    K R Z Y Ż   Z A S Ł U G I
Obrazek
 • Kiedynowi (L-152) — w uznaniu aktywności w przestrzeni publicznej, prowadzenia drużyny Kaduki Żmigród w Lidze Piłkarskiej Palatynatu Leocji oraz zasług dla przyjaźni międzynarodowej, w szczególności położonych w ramach Światowego Związku Filatelistycznego,
 • Michałowi Franciszkowi Lubomirskiemu-Lisewiczowi (L-108) — w uznaniu aktywności w przestrzeni publicznej oraz zasług dla przyjaźni międzynarodowej, w szczególności położonych w ramach Światowego Związku Filatelistycznego,
 • Santiagowi Vilartemu von Hippogriffowi (L-85) — w uznaniu prowadzenia Ligi Piłkarskiej Palatynatu Leocji i wydawania magazynu ligowego oraz prowadzenia drużyny Diana w Lidze Piłkarskiej Palatynatu Leocji.
M E D A L   Z A S Ł U G I
Obrazek
 • Jej Cesarskiej Mości Joannie Izabeli (L-102) — w uznaniu aktywności w przestrzeni publicznej oraz zasług dla przyjaźni międzynarodowej,
 • Danielowi Januaremu von Tauerowi-Krakowi (L-163) — w uznaniu aktywności w przestrzeni publicznej,
 • Wilkowi (L-180) — w uznaniu aktywności w przestrzeni publicznej.

Obrazek
Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
(—) Helwetyk Romański, RkORF · LAN
Namiestnik Palatynatu Leocji
LEOCKA PARTIA FASZYSTÓW JĘZYKOWYCH
Awatar użytkownika
Helwetyk Romański
Namiestnik

[4001] Nadanie odznaczeń Palatynatu Leocji

Post autor: Helwetyk Romański »

Obrazek


Postanowienie Namiestników
w sprawie nadania orderów i odznaczeń
Palatynatu Leocji

z dnia 23 marca 2021 r.

Na podstawie art. VII ust. 1 Aktu o formie rządu Palatynatu Leocji nadajemy, w uznaniu zasług dla Państwa i Narodu położonych w czternastym miesiącu niepodległości Palatynatu Leocji:

Z Ł O T Y    K R Z Y Ż   Z A S Ł U G I
Obrazek
 • Apolinaremu Montserratowi (L-52) — w uznaniu opublikowania czternastego wydania „Głosu Leocji”, otwarcia Centrum Badań Mikrospołecznych oraz zasług na rzecz badań nad historią literatury leockiej i międzynarodowej współpracy uniwersyteckiej.
S R E B R N Y    K R Z Y Ż   Z A S Ł U G I
Obrazek
 • JKM Brunonowi Petrowiczowi Catalanowi (L-165) — w uznaniu narracji prowadzonej w ramach Utarii oraz zasług dla przyjaźni międzynarodowej,
 • Pitowi Lankietowi (L-197) — w uznaniu aktywności w przestrzeni publicznej, narracji prowadzonej w ramach Pitówki oraz zasług na rzecz Nowego Brzegu,
 • Michałowi Franciszkowi Lubomirskiemu-Lisewiczowi (L-108) — w uznaniu aktywności w przestrzeni publicznej oraz zasług dla przyjaźni międzynarodowej, w szczególności położonych na rzecz Kustosza oraz Międzynarodowego Instytutu Ankiet.
B R Ą Z O W Y    K R Z Y Ż   Z A S Ł U G I
Obrazek
 • Piotrowi vel Bocianowi (L-146) — w uznaniu prowadzenia reprezentacji Palatynatu Leocji w Mikroświatowej Unii Piłkarskiej oraz drużyny Czarne Wilki w Lidze Piłkarskiej Palatynatu Leocji,
 • Rononowi Dexowi (L-105) — w uznaniu narracji prowadzonej w ramach DEXMOBIL-u oraz aktywności w nowobrzeskim porcie,
 • Ametystowi Faradobusowi (L-63) — w uznaniu aktywności w przestrzeni publicznej, narracji prowadzonej w ramach Dziadolina Dworu oraz zasług dla przyjaźni międzynarodowej,
 • Heinzowi-Wernerowi Grünerowi (L-136) — w uznaniu aktywności w przestrzeni publicznej, prowadzenia drużyny FC Terina w Lidze Piłkarskiej Palatynatu Leocji oraz zasług dla przyjaźni międzynarodowej,
 • Kiełbasemu Halabanasze (L-196) — w uznaniu otwarcia Krakozyjskiego Centrum Kulturowo-Językowego oraz zasług dla przyjaźni międzynarodowej,
 • Maciejowi Gerwazemu Lisewiczowi (L-109) — w uznaniu narracji prowadzonej w ramach LIS-BUD-u, prowadzenia drużyny KS Liszyno w Lidze Piłkarskiej Palatynatu Leocji oraz zasług na rzecz leockiego drogownictwa,
 • Samuelowi Radziwiłłowi (L-175) — w uznaniu aktywności w przestrzeni publicznej i nowobrzeskim porcie, narracji prowadzonej w ramach Radziwiłła i Leockich Kolei Żelaznych „Ferrad” oraz prowadzenia drużyny Radzivon w Lidze Piłkarskiej Palatynatu Leocji,
 • Santiagowi Vilartemu von Hippogriffowi (L-85) — w uznaniu narracji prowadzonej w ramach kościoła Saut Enqarast w Nowym Brzegu, prowadzenia Ligi Piłkarskiej Palatynatu Leocji i wydawania magazynu ligowego, prowadzenia drużyny Diana Angemont w Lidze Piłkarskiej Palatynatu Leocji oraz zasług dla przyjaźni międzynarodowej.
M E D A L   Z A S Ł U G I
Obrazek
 • JKM Aleksandrowi (L-158) — w uznaniu aktywności w przestrzeni publicznej oraz zasług dla przyjaźni międzynarodowej,
 • Zbyszkowi Gustolúpulowi (L-170) — w uznaniu aktywności w przestrzeni publicznej i nowobrzeskim porcie oraz prowadzenia drużyny Tropikana Złote Piaski w Lidze Piłkarskiej Palatynatu Leocji,
 • Michałowi Jerzemu Potockiemu (L-159) — w uznaniu aktywności w przestrzeni publicznej oraz zasług dla przyjaźni międzynarodowej,
 • Ignatsowi ik Ruthowi (L-153) — w uznaniu aktywności w przestrzeni publicznej i nowobrzeskim porcie oraz prowadzenia drużyny KPN ILZO Nowy Brzeg w Lidze Piłkarskiej Palatynatu Leocji,
 • Ludwikowi Tomoviciowi (L-67) — w uznaniu aktywności w przestrzeni publicznej oraz zasług dla przyjaźni międzynarodowej.

Obrazek
Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
(—) Helwetyk Romański, RkORF · LAN
Namiestnik Palatynatu Leocji
LEOCKA PARTIA FASZYSTÓW JĘZYKOWYCH
Awatar użytkownika
Helwetyk Romański
Namiestnik

[4001] Nadanie odznaczeń Palatynatu Leocji

Post autor: Helwetyk Romański »

Obrazek


Postanowienie Namiestników
w sprawie nadania orderów i odznaczeń
Palatynatu Leocji

z dnia 25 kwietnia 2021 r.

Na podstawie art. VII ust. 1 Aktu o formie rządu Palatynatu Leocji nadajemy, w uznaniu zasług dla Państwa i Narodu położonych w piętnastym miesiącu niepodległości Palatynatu Leocji:

Z Ł O T Y   K R Z Y Ż   Z A S Ł U G I
Obrazek
 • Heinzowi-Wernerowi Grünerowi (L-136) — w uznaniu wybitnej aktywności w przestrzeni publicznej, organizacji 2. Rajdu Leocji, narracji prowadzonej w ramach Spielera, prowadzenia drużyny FC Terina w Lidze Piłkarskiej Palatynatu Leocji oraz zasług dla przyjaźni międzynarodowej.
S R E B R N Y   K R Z Y Ż   Z A S Ł U G I
Obrazek
 • JKM Brunonowi Petrowiczowi Catalanowi (L-165) — w uznaniu narracji prowadzonej w ramach Utarii,
 • Ametystowi Faradobusowi (L-63) — w uznaniu aktywności w przestrzeni publicznej, narracji prowadzonej w ramach Dziadolina Dworu i Faktorii Kompanii Faradobusów oraz zasług dla przyjaźni międzynarodowej,
 • Maciejowi Gerwazemu Lisewiczowi (L-109) — w uznaniu narracji prowadzonej w ramach Liszyna, LIS-BUD-u i SpaceLeo, zasług dla drogownictwa Palatynatu Leocji oraz prowadzenia drużyny KS Liszyno w Lidze Piłkarskiej Palatynatu Leocji,
 • Samuelowi Radziwiłłowi (L-175) — w uznaniu aktywności w przestrzeni publicznej, narracji prowadzonej w ramach Radziwiłła, Książęcej Huty Stali, Leockich Kolei Żelaznych „Ferrad” oraz prowadzenia drużyny Radzivon w Lidze Piłkarskiej Palatynatu Leocji.
B R Ą Z O W Y   K R Z Y Ż   Z A S Ł U G I
Obrazek
 • Piotrowi vel Bocianowi (L-146) — w uznaniu prowadzenia reprezentacji Palatynatu Leocji w Mikroświatowej Unii Piłkarskiej oraz drużyny Czarne Wilki w Lidze Piłkarskiej Palatynatu Leocji,
 • Zbyszkowi Gustolúpulowi (L-170) — w uznaniu prowadzenia drużyny Tropikana Złote Piaski w Lidze Piłkarskiej Palatynatu Leocji oraz reprezentowania Palatynatu Leocji podczas 2. Rajdu Leocji,
 • Santiagowi Vilartemu von Hippogriffowi (L-85) — w uznaniu narracji prowadzonej w ramach kościoła Saut Enqarast, prowadzenia Ligi Piłkarskiej Palatynatu Leocji i drużyny Diana w Lidze Piłkarskiej Palatynatu Leocji, wydawania magazynu ligowego oraz zasług dla przyjaźni międzynarodowej.
M E D A L   Z A S Ł U G I
Obrazek
 • Rononowi Dexowi (L-105) — w uznaniu wkładu w rozwój programu kosmicznego Palatynatu Leocji,
 • Kiełbasemu Halabanasze (L-196) — w uznaniu aktywności w przestrzeni publicznej oraz działalności prowadzonej w ramach Krakozyjskiego Centrum Kulturowo-Językowego,
 • Kiedynowi/Prokrustesowi (L-152) — w uznaniu prowadzenia drużyny Kaduki Żmigród w Lidze Piłkarskiej Palatynatu Leocji oraz zasług dla przyjaźni międzynarodowej, w szczególności położonych na rzecz organizacji 2. Rajdu Leocji,
 • Michałowi Franciszkowi Lubomirskiemu-Lisewiczowi (L-108) — w uznaniu aktywności w przestrzeni publicznej,
 • Michałowi Jerzemu Potockiemu (L-159) — w uznaniu aktywności w przestrzeni publicznej.
Z Ł O T Y   M E D A L   2 .   R A J D U   L E O C J I
Obrazek
 • JCM Joannie Izabeli (L-102),
 • JKM Brunonowi Petrowiczowi Catalanowi (L-165),
 • JKW Andrzejowi Fryderykowi (L-187),
 • Piotrowi vel Bocianowi (L-146),
 • Franklinowi Garamondowi (L-48),
 • Heinzowi-Wernerowi Grünerowi (L-136),
 • Zbyszkowi Gustolúpulowi (L-170),
 • Ingvarowi Augustssonowi von Hagsenowi de la Sparasanowi (L-157),
 • Natalii von Hagsen de la Sparasan (L-203),
 • Kiedynowi/Prokrustesowi (L-152),
 • Maciejowi Gerwazemu Lisewiczowi (L-109),
 • Michałowi Franciszkowi Lubomirskiemu-Lisewiczowi (L-108),
 • Moritzowi von Oranien-Nassau (L-164),
 • Józefowi Wilhelmowi Potockiemu (L-114),
 • Helwetykowi Romańskiemu (L-2),
 • Antonowi Sokolovowi (L-205),
 • Ludwikowi Tomoviciowi (L-67),
 • Ottonowi von Tellerowi (L-97).
S R E B R N Y   M E D A L   2 .   R A J D U   L E O C J I
Obrazek
 • Joahimowi von Ribertropowi (L-62).

Podziękowania wyrażamy także:
 • Ignatsowi ik Ruthowi (L-153) — w uznaniu prowadzenia drużyny KPN ILZO Nowy Brzeg w Lidze Piłkarskiej Palatynatu Leocji,
 • Ingvarowi Augustssonowi von Hagsenowi de la Sparasanowi (L-157) — w uznaniu prowadzenia drużyny Wandowiczanka w Lidze Piłkarskiej Palatynatu Leocji.

Obrazek
Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
(—) Helwetyk Romański, RkORF · LAN
Namiestnik Palatynatu Leocji
LEOCKA PARTIA FASZYSTÓW JĘZYKOWYCH
ODPOWIEDZ