[1003] Dekret o Leockiej Akademii Nauk

Akty urzędowe Palatynatu Leocji
ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
Helwetyk Romański
Namiestnik

[1003] Dekret o Leockiej Akademii Nauk

Post autor: Helwetyk Romański »

Obrazek


Dekret Namiestników
o Leockiej Akademii Nauk
z dnia 12 marca 2020 r.

Artykuł 1.
Leocka Akademia Nauk, zwana dalej „Akademią”, jest korporacją uczonych i specjalistów. Akademia podejmuje działania służące rozwojowi, promocji, integracji i upowszechnianiu nauki oraz przyczyniające się do rozwoju edukacji i wzbogacania kultury w Leocji; może prowadzić działalność edukacyjną, nadawać tytuły naukowe, honorowe i odznaczenia za działalność w sferze nauki, edukacji i kultury.
Artykuł 2.
Członkowie Akademii są wybierani przez Zgromadzenie Akademii. Kandydatem może zostać osoba, która uzyskała rekomendację Przewodniczącego Akademii lub dwóch członków Akademii. Członkostwo Akademii jest dożywotnie. Członek Akademii może zostać wykluczony przez Zgromadzenie Akademii w przypadku niewypełniania obowiązków członka lub naruszenia zasad etyki; może także zrezygnować z członkostwa.
Artykuł 3.
Obowiązkami członka Akademii jest wyrażanie opinii i aktywny udział w pracach Akademii. Członek Akademii powinien służyć bezstronną, rzetelną i niezależną radą organom władzy publicznej oraz uczestnikom życia publicznego.
Artykuł 4.
Zgromadzenie Akademii stanowi ogół członków Akademii i jest najwyższym organem Akademii. Uchwały Zgromadzenia Akademii zapadają, pod przewodnictwem Przewodniczącego Akademii, zwykłą większością głosów członków Akademii biorących udział w głosowaniu.
Artykuł 5.
Przewodniczący Akademii kieruje działalnością Akademii, określa strukturę Akademii oraz wykonuje kompetencje niezastrzeżone dla Zgromadzenia Akademii. Przewodniczący Akademii wykonuje kompetencje Zgromadzenia Akademii w przypadku, gdy liczba faktycznie obecnych członków Akademii jest mniejsza od pięciu. Przewodniczący Akademii jest powoływany z grona Akademii i odwoływany przez Namiestników.
Artykuł 6.
Członkowi Akademii przysługuje prawo do posługiwania się po nazwisku skrótowcem „LAN”.
Artykuł 7.
Namiestnicy powołują pierwszego członka Akademii i powierzają mu funkcję Przewodniczącego Akademii.

Obrazek
Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
(—) Helwetyk Romański, ʟᴀɴ
Namiestnik Palatynatu Leocji, kawaler Rewelacyjnej Komandorii ORF
ODPOWIEDZ