[1005] Dekret o Gwardii Palatynatu Leocji

Akty urzędowe Palatynatu Leocji
Proszę nie publikować bez wezwania!
Miejsce do publikacji na Rynku w Nowym Brzegu.
ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
Helwetyk Romański Stempel
Namiestnik Palatynatu Leocji
Lokalizacja: Nowy Brzeg

[1005] Dekret o Gwardii Palatynatu Leocji

Post autor: Helwetyk Romański »

Obrazek


Dekret Namiestników
o Gwardii Palatynatu Leocji
z dnia 9 kwietnia 2020 r.
Artykuł 1.
Gwardia Palatynatu Leocji — siły zbrojne Palatynatu Leocji — służy ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic.
Artykuł 2.
 1. Namiestnicy Palatynatu Leocji, jako zwierzchnicy sił zbrojnych, powołują i odwołują Dowódcę Gwardii Palatynatu Leocji.
 2. Dowódca Gwardii Palatynatu Leocji prowadzi politykę obronną Palatynatu Leocji.
 3. Dowódca Gwardii Palatynatu Leocji kieruje całokształtem działalności Gwardii Palatynatu Leocji.
Artykuł 3.
 1. Dowódca Gwardii Palatynatu Leocji, w drodze rozkazu, określa w szczególności:
  1. strukturę Gwardii Palatynatu Leocji,
  2. strukturę, kompetencje, obowiązki i zadania organów Gwardii Palatynatu Leocji,
  3. zasady powoływania do służby, przebiegu służby, uprawnienia i obowiązki służbowe żołnierzy oraz zasady zwalniania ze służby,
  4. stopnie wojskowe,
  5. treść przysięgi wojskowej, herby, flagi, znaki rozpoznawcze, sztandary, umundurowanie, odznaki i oznaki oraz ceremoniał wojskowy Gwardii Palatynatu Leocji.
 2. Wydanie rozkazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, następuje w porozumieniu ze zwierzchnikami sił zbrojnych.
Artykuł 4.
Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Obrazek
Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
(—) prokr. Hweltywk Romański, RkORF · LAN
Namiestnik № 2 Palatynatu Leocji
LEOCKA PARTIA FASZYSTÓW JĘZYKOWYCH

Nikogo się nie ściga, ale wszystkich się poprawia, bo tak nakazują
wewnętrzna potrzeba, poczucie sprawiedliwości i wyznawany porządek rzeczy.

IGNATS IK RUTH

Nawet podczas realiozy sprawdzam skrzynkę helwetyk​@​gmail.com
ODPOWIEDZ

Wróć do „Monitor Leocji”