[2001] Powołania na funkcje publiczne

Akty urzędowe Palatynatu Leocji
Proszę nie publikować bez wezwania!
Miejsce do publikacji na Rynku w Nowym Brzegu.
Awatar użytkownika
Helwetyk Romański Stempel
Namiestnik Palatynatu Leocji
Lokalizacja: Nowy Brzeg

[2001] Powołania na funkcje publiczne

Post autor: Helwetyk Romański »

Obrazek


Postanowienie Namiestników
w sprawie powołania Apolinarego Montserrata na urząd Sekretarza Stanu Palatynatu Leocji
z dnia 20 stycznia 2020 r.

Na podstawie art. III ust. 1 Aktu o formie rządu Palatynatu Leocji powołujemy Apolinarego Montserrata (L-52) na urząd Sekretarza Stanu Palatynatu Leocji.

Obrazek
Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
(—) prokr. Hweltywk Romański, RkORF · LAN
Namiestnik № 2 Palatynatu Leocji
LEOCKA PARTIA FASZYSTÓW JĘZYKOWYCH

Nikogo się nie ściga, ale wszystkich się poprawia, bo tak nakazują
wewnętrzna potrzeba, poczucie sprawiedliwości i wyznawany porządek rzeczy.

IGNATS IK RUTH

Nawet podczas realiozy sprawdzam skrzynkę helwetyk​@​gmail.com
Awatar użytkownika
Helwetyk Romański Stempel
Namiestnik Palatynatu Leocji
Lokalizacja: Nowy Brzeg

[2001] Powołania na funkcje publiczne

Post autor: Helwetyk Romański »

Obrazek


Postanowienie Namiestników
w sprawie odwołania Apolinarego Montserrata z urzędu Sekretarza Stanu Palatynatu Leocji
z dnia 8 lutego 2020 r.

Na podstawie art. III ust. 1 Aktu o formie rządu Palatynatu Leocji, w związku ze złożoną rezygnacją, odwołujemy Apolinarego Montserrata (L-52) z urzędu Sekretarza Stanu Palatynatu Leocji.

Obrazek
Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
(—) prokr. Hweltywk Romański, RkORF · LAN
Namiestnik № 2 Palatynatu Leocji
LEOCKA PARTIA FASZYSTÓW JĘZYKOWYCH

Nikogo się nie ściga, ale wszystkich się poprawia, bo tak nakazują
wewnętrzna potrzeba, poczucie sprawiedliwości i wyznawany porządek rzeczy.

IGNATS IK RUTH

Nawet podczas realiozy sprawdzam skrzynkę helwetyk​@​gmail.com
Awatar użytkownika
Helwetyk Romański Stempel
Namiestnik Palatynatu Leocji
Lokalizacja: Nowy Brzeg

[2001] Powołania na funkcje publiczne

Post autor: Helwetyk Romański »

Obrazek


Postanowienie Namiestników
w sprawie powołania Apolinarego Montserrata na funkcję Przewodniczącego Leockiej Akademii Nauk
z dnia 12 marca 2020 r.

Na podstawie art. 7 Dekretu o Leockiej Akademii Nauk powołujemy Apolinarego Montserrata (L-52) na członka Leockiej Akademii Nauk i powierzamy mu funkcję Przewodniczącego Leockiej Akademii Nauk.

Obrazek
Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
(—) prokr. Hweltywk Romański, RkORF · LAN
Namiestnik № 2 Palatynatu Leocji
LEOCKA PARTIA FASZYSTÓW JĘZYKOWYCH

Nikogo się nie ściga, ale wszystkich się poprawia, bo tak nakazują
wewnętrzna potrzeba, poczucie sprawiedliwości i wyznawany porządek rzeczy.

IGNATS IK RUTH

Nawet podczas realiozy sprawdzam skrzynkę helwetyk​@​gmail.com
Awatar użytkownika
Helwetyk Romański Stempel
Namiestnik Palatynatu Leocji
Lokalizacja: Nowy Brzeg

[2001] Powołania na funkcje publiczne

Post autor: Helwetyk Romański »

Obrazek


Postanowienie Namiestników
w sprawie mianowania ambasadora w Księstwie Sarmacji
z dnia 24 marca 2020 r.

Na podstawie art. III Aktu o formie rządu Palatynatu Leocji mianujemy Apolinarego Montserrata (L-52) Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Palatynatu Leocji w Księstwie Sarmacji.

Obrazek
Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
(—) prokr. Hweltywk Romański, RkORF · LAN
Namiestnik № 2 Palatynatu Leocji
LEOCKA PARTIA FASZYSTÓW JĘZYKOWYCH

Nikogo się nie ściga, ale wszystkich się poprawia, bo tak nakazują
wewnętrzna potrzeba, poczucie sprawiedliwości i wyznawany porządek rzeczy.

IGNATS IK RUTH

Nawet podczas realiozy sprawdzam skrzynkę helwetyk​@​gmail.com
Awatar użytkownika
Helwetyk Romański Stempel
Namiestnik Palatynatu Leocji
Lokalizacja: Nowy Brzeg

[2001] Powołania na funkcje publiczne

Post autor: Helwetyk Romański »

Obrazek


Postanowienie Namiestników
w sprawie powołania Ronona Dexa na funkcję Dowódcy Gwardii Palatynatu Leocji
z dnia 9 kwietnia 2020 r.

Na podstawie art. 2 ust. 1 Dekretu o Gwardii Palatynatu Leocji powołujemy Ronona Dexa (L-105) na funkcję Dowódcy Gwardii Palatynatu Leocji.

Obrazek
Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
(—) prokr. Hweltywk Romański, RkORF · LAN
Namiestnik № 2 Palatynatu Leocji
LEOCKA PARTIA FASZYSTÓW JĘZYKOWYCH

Nikogo się nie ściga, ale wszystkich się poprawia, bo tak nakazują
wewnętrzna potrzeba, poczucie sprawiedliwości i wyznawany porządek rzeczy.

IGNATS IK RUTH

Nawet podczas realiozy sprawdzam skrzynkę helwetyk​@​gmail.com
Awatar użytkownika
Helwetyk Romański Stempel
Namiestnik Palatynatu Leocji
Lokalizacja: Nowy Brzeg

[2001] Powołania na funkcje publiczne

Post autor: Helwetyk Romański »

Obrazek


Postanowienie Namiestników
w sprawie odwołania ambasadora w Księstwie Sarmacji
z dnia 2 września 2020 r.

Na podstawie art. III Aktu o formie rządu Palatynatu Leocji, w związku ze złożoną rezygnacją, odwołujemy Apolinarego Montserrata (L-52) z funkcji Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Palatynatu Leocji w Księstwie Sarmacji.

Obrazek
Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
(—) prokr. Hweltywk Romański, RkORF · LAN
Namiestnik № 2 Palatynatu Leocji
LEOCKA PARTIA FASZYSTÓW JĘZYKOWYCH

Nikogo się nie ściga, ale wszystkich się poprawia, bo tak nakazują
wewnętrzna potrzeba, poczucie sprawiedliwości i wyznawany porządek rzeczy.

IGNATS IK RUTH

Nawet podczas realiozy sprawdzam skrzynkę helwetyk​@​gmail.com
Awatar użytkownika
Helwetyk Romański Stempel
Namiestnik Palatynatu Leocji
Lokalizacja: Nowy Brzeg

[2001] Powołania na funkcje publiczne

Post autor: Helwetyk Romański »

Obrazek


Postanowienie Namiestników
w sprawie mianowania pełnomocnika Namiestników Palatynatu Leocji
z dnia 1 sierpnia 2021 r.

Na podstawie art. III Aktu o formie rządu Palatynatu Leocji mianujemy Samuela Radziwiłła (L-175) Pełnomocnikiem Namiestników Palatynatu Leocji.Obrazek


Obrazek
Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
(—) prokr. Hweltywk Romański, RkORF · LAN
Namiestnik № 2 Palatynatu Leocji
LEOCKA PARTIA FASZYSTÓW JĘZYKOWYCH

Nikogo się nie ściga, ale wszystkich się poprawia, bo tak nakazują
wewnętrzna potrzeba, poczucie sprawiedliwości i wyznawany porządek rzeczy.

IGNATS IK RUTH

Nawet podczas realiozy sprawdzam skrzynkę helwetyk​@​gmail.com
Awatar użytkownika
Helwetyk Romański Stempel
Namiestnik Palatynatu Leocji
Lokalizacja: Nowy Brzeg

[2001] Powołania na funkcje publiczne

Post autor: Helwetyk Romański »

Obrazek


Postanowienie Namiestników
w sprawie powierzenia Apolinaremu Montserratowi przewodniczenia obradom Senatu
z dnia 23 października 2021 r.

Na podstawie art. IV ust. 1 Aktu o formie rządu Palatynatu Leocji powierzamy Apolinaremu Montserratowi (L-52) przewodniczenie obradom Senatu.

Obrazek
Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
(—) prokr. Hweltywk Romański, RkORF · LAN
Namiestnik № 2 Palatynatu Leocji
LEOCKA PARTIA FASZYSTÓW JĘZYKOWYCH

Nikogo się nie ściga, ale wszystkich się poprawia, bo tak nakazują
wewnętrzna potrzeba, poczucie sprawiedliwości i wyznawany porządek rzeczy.

IGNATS IK RUTH

Nawet podczas realiozy sprawdzam skrzynkę helwetyk​@​gmail.com
Awatar użytkownika
Helwetyk Romański Stempel
Namiestnik Palatynatu Leocji
Lokalizacja: Nowy Brzeg

[2001] Powołania na funkcje publiczne

Post autor: Helwetyk Romański »

Obrazek


Postanowienie Namiestników
w sprawie powołania Oswalda Baskerville’a na funkcję Kuratora Palatynatu Leocji
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Na podstawie art. II ust. 1 Aktu o formie rządu Palatynatu Leocji powołujemy Oswalda Baskerville’a (L-54) na funkcję Kuratora Palatynatu Leocji, powierzając mu opiekę nad miejscami publicznymi Palatynatu Leocji.

Obrazek
Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
(—) prokr. Hweltywk Romański, RkORF · LAN
Namiestnik № 2 Palatynatu Leocji
LEOCKA PARTIA FASZYSTÓW JĘZYKOWYCH

Nikogo się nie ściga, ale wszystkich się poprawia, bo tak nakazują
wewnętrzna potrzeba, poczucie sprawiedliwości i wyznawany porządek rzeczy.

IGNATS IK RUTH

Nawet podczas realiozy sprawdzam skrzynkę helwetyk​@​gmail.com
Awatar użytkownika
Helwetyk Romański Stempel
Namiestnik Palatynatu Leocji
Lokalizacja: Nowy Brzeg

[2001] Powołania na funkcje publiczne

Post autor: Helwetyk Romański »

Obrazek


Postanowienie Namiestników
w sprawie powołania Piotra vel Bociana na funkcję trenera reprezentacji piłkarskiej Palatynatu Leocji
z dnia 17 maja 2022 r.


§ 1.
Na podstawie art. II ust. 1 Aktu o formie rządu Palatynatu Leocji powołujemy Piotra vel Bociana (L-146) na funkcję trenera reprezentacji piłkarskiej Palatynatu Leocji oraz określamy jego miesięczne wynagrodzenie na 500 ♇.
§ 2.
Postanowienie jest skuteczne z dniem 6 stycznia 2021 roku.

Obrazek
Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
(—) prokr. Hweltywk Romański, RkORF · LAN
Namiestnik № 2 Palatynatu Leocji
LEOCKA PARTIA FASZYSTÓW JĘZYKOWYCH

Nikogo się nie ściga, ale wszystkich się poprawia, bo tak nakazują
wewnętrzna potrzeba, poczucie sprawiedliwości i wyznawany porządek rzeczy.

IGNATS IK RUTH

Nawet podczas realiozy sprawdzam skrzynkę helwetyk​@​gmail.com
ODPOWIEDZ

Wróć do „Monitor Leocji”