Strona 1 z 4

Stempel | Paszport mikronacji — dokument informacyjny

: 18 lis 2020, 15:58
autor: Helwetyk Romański
Stempel jest platformą mieszkańców polskich mikronacji, otwartą dla wszystkich zainteresowanych krajów. Posiadanie paszportu w systemie umożliwia uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach zintegrowanych z systemem. Mechanizm integracji został udostępniony — szczegóły techniczne poniżej.

Każdy z krajów uczestniczących w systemie wyznacza męża zaufania, odpowiedzialnego za weryfikację kont krajowych. Liczba mężów zaufania wyznaczonych przez kraj może być nieograniczona, z zastrzeżeniami opisanymi niżej. Zadaniem męża zaufania jest sprawne i staranne wprowadzenie do Stempla otrzymanego od użytkownika kodu weryfikacyjnego oraz krajowego identyfikatora użytkownika (najczęściej identyfikatora na forum). Kod weryfikacyjny ma postać „S-NNNNNNNN”. Zaszyfrowane są w nim informacje o identyfikatorze paszportu użytkownika Stempla oraz kraju, w którym użytkownik chce dokonać weryfikacji.

Wnioski o weryfikację mogą być składane publicznie, w specjalnie do tego przeznaczonych wątkach lub działach na forach krajowych. Posiadany przez użytkownika Stempla kod weryfikacyjny jest unikalny i przy jego użyciu nie jest możliwe zweryfikowanie innego użytkownika ani tego samego użytkownika w innym kraju. Rozwiązanie takie jest sugerowane wtedy, gdy kraj chce zapewnić transparentność procesu lub mieć pewność, że kod weryfikacyjny nie trafi w próżnię z powodu realiozy męża zaufania.

Wnioski o weryfikację mogą być również składane za pośrednictwem wiadomości prywatnych wysyłanych bezpośrednio do mężów zaufania. Silnik phpBB umożliwia wysyłanie wiadomości do grup — w takim przypadku w grupie powinni znajdować się wszyscy krajowi mężowie zaufania. Silnik myBB nie posiada takiej funkcjonalności — w przypadku zniknięcia męża zaufania niezbędne jest powtórzenie procedury weryfikacji po stronie uczestników Stempla. Jest to jedyny przypadek, w którym wskazywanie więcej niż jednego męża zaufania nie ma większego sensu.
Obrazek
Uczestnik Stempla zweryfikowany w co najmniej jednym kraju otrzymuje możliwość generowania haseł jednorazowych. Jest to podstawowa funkcjonalność systemu — hasła jednorazowe służą do uwierzytelniania w przedsięwzięciach zintegrowanych z systemem. Dzięki nim nie jest konieczne zakładanie kont w każdej mikronacji z osobna, możliwe jest również tworzenie aplikacji adresowanych do publiczności krajowej w przypadku, gdy mikronacja nie zapewnia własnego mechanizmu uwierzytelniania. Korzystanie z haseł jednorazowych można przetestować na stronie http://ihr.sarmacja.org/stempel/.

Uzupełniającą funkcjonalnością Stempla jest sam paszport. Obecnie umożliwia on podawanie swoich personaliów i awatara oraz, w związku z podstawowym zadaniem systemu, wyświetla odsyłacze do kont krajowych. Na dalszym etapie planowane jest rozszerzenie funkcji wizytówkowej o dodatkowe personalia, posiadane ordery, odznaczenia i herby (lub ich odpowiedniki), odsyłacze do drużyn piłkarskich i ogółem prowadzonych inicjatyw, jak również o niemające najmniejszego znaczenia pieczątki z przejść granicznych. Planowane jest również uzupełnienie systemu o dane z Instytutu Statystyk Międzynarodowych, pozwalające na opracowywanie globalnych zestawień aktywności. Poważnie rozważany jest prymitywny mechanizm wiadomości prywatnych.

Z przedsięwzięć, które mają korzystać ze Stempla, planowane lub poważnie rozważane są światowy związek filatelistyczny, światowy ośrodek badania opinii publicznej, system podpisywania dokumentów, bank światowy, biblioteka antypikseli. Przedsięwzięcia dodatkowe mają, podobnie jak sam Stempel, charakter fakultatywny i dołączenie do nich będzie wymagało odrębnych decyzji władz krajowych.

API w wersji 0.1
Weryfikacja następuje poprzez odpytanie Stempla o JSON-a:

Kod: Zaznacz cały

https://stempel.org.pl/api/api0.php?klucz=f94bb0c88f656d76&haslo=HASLO_JEDNORAZOWE_PODANE_PRZEZ_UZYTKOWNIKA
Powyższy klucz jest kluczem mojej piaskownicy, każda aplikacja będzie posiadała własny (dla celów statystycznych) — w tym wątku można poprosić o wygenerowanie klucza. Zwracane komunikaty błędów to:
 • 400: Brak klucza
 • 401: Błędny format klucza
 • 402: Błędny klucz
 • 403: Unieważniony klucz
 • 404: Brak hasła
 • 405: Błędny format hasła
 • 406: Błędne hasło
 • 407: Hasło wykorzystane
JSON zawierający poprawne dane (kod błędu 200) poniżej:

Kod: Zaznacz cały

{
  "blad": { "kod": 200, "komunikat": "Uwierzytelnienie poprawne" },
  "dane": {
    "paszport": 1000,
    "personalia": "Helwetyk Roma\u0144ski",
    "profil": "https://stempel.org.pl/paszport/1000",
    "awatar": "https://stempel.org.pl/fotografie/miniatury/16055602681352291778.png",
    "kraje": {
      "8": { "kraj_id": 8, "kraj_kod": "AUH", "kraj_forum": 99 },
      "7": { "kraj_id": 7, "kraj_kod": "BIA", "kraj_forum": 224 },
      "11": { "kraj_id": 11, "kraj_kod": "BIZ", "kraj_forum": 32 },
      "12": { "kraj_id": 12, "kraj_kod": "BRO", "kraj_forum": 6 },
      "2": { "kraj_id": 2, "kraj_kod": "DRE", "kraj_forum": 109 },
      "1": { "kraj_id": 1, "kraj_kod": "LEO", "kraj_forum": 2 },
      "3": { "kraj_id": 3, "kraj_kod": "RON", "kraj_forum": 11426 },
      "6": { "kraj_id": 6, "kraj_kod": "ROT", "kraj_forum": 386 },
      "4": { "kraj_id": 4, "kraj_kod": "SAR", "kraj_forum": 53 },
      "9": { "kraj_id": 9, "kraj_kod": "SKA", "kraj_forum": 56 },
      "10": { "kraj_id": 10, "kraj_kod": "WIN", "kraj_forum": 149 }
    }
  }
}
Tablica „kraje” zawiera numeryczne i tekstowe identyfikatory krajów, w których użytkownik dokonał weryfikacji. Kody mogą ulec zmianie i nie należy się do nich na tym etapie przywiązywać. Dla potrzeb pobierania informacji o krajach oraz publicznie dostępnych informacji o użytkownikach zostaną udostępnione odrębne integracje.

API krajowe w wersji 0.1
Weryfikacja następuje poprzez odpytanie Stempla o JSON-a:

Kod: Zaznacz cały

https://stempel.org.pl/api/weryfikacje0.php?kraj=1
Zwracane komunikaty błędów to:
 • 400: Brak identyfikatora kraju
 • 404: Błędny identyfikator kraju
JSON zawierający poprawne dane (kod błędu 200) poniżej:

Kod: Zaznacz cały

{
  "blad": { "kod": 200, "komunikat": "Poprawne zapytanie" },
  "forum": {
    "53": 1000,
    "55": 1064,
    "57": 1074,
    "85": 1007,
    "120": 1002,
    "161": 1008,
    "252": 1062,
    "457": 1040,
    "1500": 1005,
    "2398": 1012,
    "2634": 1010,
    "2954": 1011,
    "2984": 1032,
    "2992": 1043,
    "3074": 1018,
    "3223": 1067,
    "3256": 1042,
    "3280": 1001,
    "3530": 1054,
    "3565": 1023,
    "3659": 1039,
    "3756": 1013,
    "3759": 1083,
    "3800": 1078,
    "3860": 1004,
    "3862": 1006,
    "3864": 1030,
    "3895": 1029,
    "3912": 1081,
    "3923": 1036,
    "3954": 1044,
    "3956": 1016,
    "4073": 1071,
    "4075": 1056,
    "4093": 1025,
    "4108": 1015,
    "4162": 1021,
    "4165": 1017,
    "4201": 1051,
    "4209": 1070
  }
}
Tablica „forum” zawiera przypisanie identyfikatora na forum krajowym do paszportu w Stemplu. Identyfikator kraju ma postać numeryczną:
 • 1 — Palatynat Leocji
 • 2 — Królestwo Dreamlandu
 • 3 — Rzeczpospolita Obojga Narodów
 • 4 — Księstwo Sarmacji
 • 6 — Państwo Kościelne Rotria
 • 7 — Republika Bialeńska
 • 8 — Monarchia Austro-Węgierska
 • 9 — Królestwo Skarlandu
 • 10 — Związek Winkulijski
 • 11 — Cesarstwo Bizantyjskie
 • 12 — Związek Republik Brodryjskich
 • 13 — Cesarstwo Norweglandu
 • 14 — Unia Niepodległych Państw

Krajowe wątki informacyjne

Stempel | Paszport mikronacji — dokument informacyjny

: 22 lis 2020, 13:32
autor: Franklin Garamond
Całkowite technikalia (a raczej feature creep, który mi się objawił w... nieistotne w jakim miejscu) - pomysł na to jak zrobić, żeby każdy miał pod losowym kątem piecząteczki i inne takie w profilu (taka symulacja ręcznego wbijania), ale stałe per profil (by przy każdym wejściu nie zmieniały ustawienia). Robimy sha512 czy inny długi kluczyk z id usera i sobie po znaku bierzemy jako kąt (od 0 do 15 stopni), co potem można stosować w cssach.

Dla np. id = 1000 sha512 wygląda tak: 1227DE669E122A546EDF39F0DED50CD2B6332793DC55D835B21BE05BD529511655877292748C25F8FC2B5F1D5C987D9AAED2FC92C7E59A448E51CDF1DC5351A3
bierzemy po znaku ze stringa i przeliczamy z szesnastkowego na decymalny (hexdec()).

Stempel | Paszport mikronacji — dokument informacyjny

: 22 lis 2020, 13:43
autor: Helwetyk Romański
Franklin Garamond pisze:
22 lis 2020, 13:32
Robimy sha512 czy inny długi kluczyk z id usera i sobie po znaku bierzemy jako kąt (od 0 do 15 stopni), co potem można stosować w cssach. […]
Upewniam się, że „po znaku” rozumiemy w ten sposób, że pierwsza pieczątka — pierwszy znak, druga pieczątka — drugi znak etc.? Dodałbym do tego jeszcze niepowtarzalność dwóch znaków w ciągu, bo, jak wiadomo, losowość czasami sprawia wrażenie szczęśliwej serii. 😉

Stempel | Paszport mikronacji — dokument informacyjny

: 22 lis 2020, 13:44
autor: Franklin Garamond
To już wyjątkowo creep ;)

Stempel | Paszport mikronacji — dokument informacyjny

: 22 lis 2020, 13:50
autor: Helwetyk Romański
Franklin Garamond pisze:
22 lis 2020, 13:44
To już wyjątkowo creep ;)
A generatorek? 😉🤐

Stempel | Paszport mikronacji — dokument informacyjny

: 02 sty 2021, 20:45
autor: Kiedyn
W API:

"8": { "kraj_id": 8, "kraj_kod": "AUH", "kraj_forum": 99 },

co oznacza pole "kraj_forum" ?

Stempel | Paszport mikronacji — dokument informacyjny

: 03 sty 2021, 1:12
autor: Helwetyk Romański
Kiedyn pisze:
02 sty 2021, 20:45
W API:

"8": { "kraj_id": 8, "kraj_kod": "AUH", "kraj_forum": 99 },

co oznacza pole "kraj_forum" ?
Identyfikator użytkownika na forum danego kraju: https://forum.austro-wegry.org/memberli ... ofile&u=99.

Stempel | Paszport mikronacji — dokument informacyjny

: 03 sty 2021, 14:02
autor: Helwetyk Romański
Dokumentacja została uzupełniona o API krajowe w wersji 0.1. Możliwe jest odpytanie Stempla o weryfikacje dokonane w danym kraju. Zwracane są w postaci identyfikator na forum — paszport w systemie.

Stempel | Paszport mikronacji — dokument informacyjny

: 23 paź 2021, 17:46
autor: Maciej Gerwazy Lisewicz
Proszę o przyznanie mi klucza do API.

Z góry dziękuję :-)

Stempel | Paszport mikronacji — dokument informacyjny

: 23 paź 2021, 19:06
autor: Helwetyk Romański
Maciej Gerwazy Lisewicz pisze:
23 paź 2021, 17:46
Proszę o przyznanie mi klucza do API.
Wysłany na mejla. Sukcesów!