1. Zakład Biosfery, Geografii i Meteorologii

Korporacja uczonych i specjalistów podejmująca działania służące nauce i kulturze
Obrazek
ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
Franklin Garamond
Namiestnik

Zakład Biosfery, Geografii i Meteorologii LAN

Post autor: Franklin Garamond »

Apolinary Montserrat pisze:
28 lis 2020, 13:37
Najczcigodniejszy @Franklin Garamond na mapach nie ma temperatur - czy coś się rozjechało w skrypcie czy to u mnie lokalnie?
Moje przeoczenie. Już powinny być (CTRL+SHIFT+R).
Obrazek Obrazek Obrazek
(—) Franklin Garamond, Namiestnik Palatynatu Leocji
Awatar użytkownika
Apolinary Montserrat
Obywatel
Lokalizacja: Liceria

Zakład Biosfery, Geografii i Meteorologii LAN

Post autor: Apolinary Montserrat »

Franklin Garamond pisze:
28 lis 2020, 13:39
Apolinary Montserrat pisze:
28 lis 2020, 13:37
Najczcigodniejszy @Franklin Garamond na mapach nie ma temperatur - czy coś się rozjechało w skrypcie czy to u mnie lokalnie?
Moje przeoczenie. Już powinny być (CTRL+SHIFT+R).
Super, wszystko działa. Bardzo dziękuję! 🙂

prof. Apolinary Montserrat OL LAN
Przewodniczący Leockiej Akademii Nauk
Redaktor Naczelny Głosu Leocji
Awatar użytkownika
Apolinary Montserrat
Obywatel
Lokalizacja: Liceria

Zakład Biosfery, Geografii i Meteorologii LAN

Post autor: Apolinary Montserrat »

Obrazek


Podsumowanie drugiej ekspedycji naukowej
Zakładu Biosfery, Geografii i Meteorologii LAN
Badania ekspedycyjne trwały od 9 października do 27 listopada 2020 r.
Badaniami został objęty północny obszar Leocji:
Obrazek
Pierwotnie obszar wyprawy był większy i obejmował całą północną część Leocji, jednak ze względu na bardzo trudne warunki meteorologiczne został zmniejszony.

W subregionie nr 1 Akademia wskazała 2 obiekty wymagające nazwania: A - kotlina otwarta, B - kotlina pogłębiona. Materiały: Mapa.S1.01.
Opisano gatunki: Jarmużka czarnogłowa, Grabina rubinowa.

W subregionie nr 2 dokonano odkrycia osadnictwa grupy etnicznej Alicjan. Materiały: zapis konferencji prasowej.
Akademia wskazała 3 obiekty wymagające nazwania: A - rzeka, B - jezioro, C - wyspa na jeziorze. Materiały: Mapa.S2.01.
Opisano gatunki: Bóbr leocki, Modrzew złoty.

W subregionie nr 3 Akademia wskazała 4 obiekty wymagające nazwania: A, C i D - masywy otaczające kotlinę, B - kotlina.. Materiały: Mapa.S3.01.
Opisano gatunki: Ostrowidz centkowany, Tomatownik jadalny.

W subregionie nr 4 Akademia wskazała 2 obiekty wymagające nazwania: A - jezioro i B - wyspa na jeziorze. Materiały: Mapa.S4.01.
Opisano gatunki: Ślimak leśny, Miodownik drzewny.W imieniu Akademii -
dr Apolinary Montserrat, LAN
Przewodniczący Leockiej Akademii Nauk

prof. Apolinary Montserrat OL LAN
Przewodniczący Leockiej Akademii Nauk
Redaktor Naczelny Głosu Leocji
Awatar użytkownika
Helwetyk Romański
Namiestnik

Zakład Biosfery, Geografii i Meteorologii LAN

Post autor: Helwetyk Romański »

Apolinary Montserrat pisze:
03 gru 2020, 15:43
Opisano gatunki: Ostrowidz centkowany, Tomatownik jadalny.
Nie było krzyczane — uzupełniłem wykaz w serwisie internetowym Palatynatu Leocji.
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
(—) Helwetyk Romański, RkORF · LAN
Namiestnik Palatynatu Leocji
LEOCKA PARTIA FASZYSTÓW JĘZYKOWYCH
Awatar użytkownika
Apolinary Montserrat
Obywatel
Lokalizacja: Liceria

Zakład Biosfery, Geografii i Meteorologii LAN

Post autor: Apolinary Montserrat »

Obrazek


Badania geofizyczne Leocji
pod kątem występowania złóż mineralnych


Zakład Biosfery, Geografii i Meteorologii LAN
Badania naukowe rozpoczęto w dniu 2 stycznia 2021 r.
Dzięki uprzejmości Bialeńskiej Żeglugi Morskiej wykorzystano statek
typu JJ-140, a także aparaturę naukową Akademii Polinaukowej w Bordonii.

Badaniami wstępnie został objęty obszar dna morskiego w strefie oddziaływania gospodarczego Leocji, jednak w trakcie badań obszar ten został rozszerzony o wyspę Leocję.

Na chwilę obecną zbadano dwa złoża mineralne -
gaz ziemny oraz ropę naftową.
Rozmieszczenie złóż zawiera poniższa mapa:

Obrazek
Pełny rozmiar mapy


Kolorem oznaczono miejsce występowania gazu ziemnego,
a kolorem złoża ropy naftowej.Badania były prowadzone w formie geoskanowania satelitarnego oraz badania określonych miejsc dna morskiego, tzw. punktów Rossiego. Są to miejsca, w których geoskanowanie satelitarne wskazuje na gęstość terenu inną niż spodziewana naukowo ze względu na występujące tam warunki (np.: rodzaj gleby, obecność wody, gęsta roślinność). Wynik badania w formie geoskanowania satelitarnego, które jest połączone z odwiertem w punktach Rossiego, jest oznaczany na mapie surowców w poprzez cieniowanie koloru dla danego złoża. Najwyższa intensywność koloru pokazuje miejsce występowania złóż, a każda mniejsza prawdopodobieństwo występowania surowców.

Na mapie zostało dodane oznaczenie liniowe, które wskazuje strefy bezpiecznego wydobycia występujących złóż. Z obszarów występowania wyklucza się tereny, na których wydobycie wpłynęłoby na dobrostan fauny i flory, a w przypadku kopalin ziemnych zagroziłoby stanom rzek i zbiorników wodnych.


Badania będą kontynuowane dla kolejnych rodzajów złóż mineralnych.W imieniu Akademii -
prof. Apolinary Montserrat, LAN
Przewodniczący Leockiej Akademii Nauk

prof. Apolinary Montserrat OL LAN
Przewodniczący Leockiej Akademii Nauk
Redaktor Naczelny Głosu Leocji
Awatar użytkownika
Apolinary Montserrat
Obywatel
Lokalizacja: Liceria

Zakład Biosfery, Geografii i Meteorologii LAN

Post autor: Apolinary Montserrat »

Obrazek


Mapa fiologiczna Leocji

Zakład Biosfery, Geografii i Meteorologii LAN

W ostatnich dniach zakończył się pierwszy etap programu Leocja.STAT, w ramach którego zbierane są dane o występowaniu i liczebności zjawisk naturalnych na obszarze Leocji. W ramach programu gromadzone są wszystkie możliwe dane o zachowaniu środowiska naturalnego, w tym zbierane są odczyty ze stacji monitorowania wstrząsów i szumów sejsmicznych, z ośrodków monitorowania pogody (temperatura, wiatry, opady), dodatkowo analizowane są również zdjęcia satelitarne, a w ramach objazdów naukowych dokonuje się okresowego spisu poziomu wód.

Na podstawie powyższych danych stworzony został w Leockiej Akademii Nauk nowy typ mapy Leocji - mapa fiologiczna (łac. fio - wydarzać się), która pokazuje w jakich rejonach Leocji występuje najmniej i najwięcej nieprzewidzianych zjawisk naturalnych, w tym nagłych zmian temperatur, okresowego zalewania terenów czy występowania wstrząsów sejsmicznych. Mapa została przygotowana na podstawie odczytów z ostatnich 8 lat, jak również informacji zawartych w sprawozdaniach naukowych Grupy DMO, która w latach 70-80 organizowała prace badawcze w Leocji. Ten rodzaj mapy nie musi pokrywać się z granicami lądowymi, ponieważ obejmuje również obszary przybrzeżne. Mapa jest przydatna przy planowaniu inwestycji oraz zabezpieczeń terenu przed naturalnym niszczeniem, np. erozją gruntów.
Obrazek
Pełny rozmiar mapy


Kolor biały wskazuje na notowane podwyższone szumy sejsmiczne.
Kolor zielony określa podwyższoną liczbę zjawisk związanych z wiatrami,
a obszary czerwone zjawisk powiązanych z wodą.
Obszar czarny wykazuje najmniejszą skalę zjawisk niepożądanych.
Legendę należy uzupełnić o kilka słów wyjaśnienia. W warunkach leockich trudno mówić o ruchach sejsmicznych płyt tektonicznych i groźbie trzęsień ziemi, ponieważ Leocja znajduje się zbyt daleko od styku płyt tektonicznych. Niemniej jednak należy monitorować poziom szumów sejsmicznych i każde niepokojące zjawiska dokładnie badać. Podobnie wskazane na mapie obszary czarne nie są terenami bezpiecznymi, na których nigdy nie wystąpią zjawiska niepożądane, takie jak powodzie lub wichury. Mapa jest jedynie obrazem statystyk zjawisk i może służyć jako dodatkowe źródło informacji poza najwłaściwszym, którym jest naukowe badanie w terenie.W imieniu Akademii -
prof. Apolinary Montserrat, LAN
Przewodniczący Leockiej Akademii Nauk

prof. Apolinary Montserrat OL LAN
Przewodniczący Leockiej Akademii Nauk
Redaktor Naczelny Głosu Leocji
Awatar użytkownika
Apolinary Montserrat
Obywatel
Lokalizacja: Liceria

Zakład Biosfery, Geografii i Meteorologii

Post autor: Apolinary Montserrat »

Obrazek


· K O M U N I K A T ·
· L E O C K I E J · A K A D E M I I · N A U K ·W związku z intensywnymi opadami deszczu oraz podniesieniem stanu wód Zakład Biosfery, Geografii i Meteorologii Leockiej Akademii Nauk prosi o zachowanie szczególnej ostrożności. Lokalnie na obszarze całej Leocji występować będą burze wraz z silnymi porywami wiatru. Największe opady prognozowane są w najbliższych 3 dniach na na południu Leocji.

Jednocześnie z uwagi na opady i licznie występujące torfowiska w leśnych obszarach chronionych oraz możliwym niebezpieczeństwem wprowadza się najwyższy stopień ochrony tych obszarów - zamknięcie do dnia 22 lipca br. obu leockich Parków Narodowych. Wstęp do Parków Narodowych w okresie zamknięcia jest zabroniony. Zamknięcie obszarów nie dotyczy kadry Leockiej Akademii Nauk oraz służb leśnych i porządkowych po uzyskaniu odpowiedniej zgody.prof. Apolinary Montserrat, LAN
Przewodniczący Leockiej Akademii Nauk


Sporządzono w Nowym Brzegu, 15 lipca 2021 r.

prof. Apolinary Montserrat OL LAN
Przewodniczący Leockiej Akademii Nauk
Redaktor Naczelny Głosu Leocji
Awatar użytkownika
Apolinary Montserrat
Obywatel
Lokalizacja: Liceria

Zakład Biosfery, Geografii i Meteorologii

Post autor: Apolinary Montserrat »

Obrazek


· K O M U N I K A T ·
· L E O C K I E J · A K A D E M I I · N A U K ·W związku z utrzymującym się stanem zagrożenia bezpieczeństwa w leśnych obszarach chronionych oraz prognozami opadów deszczu utrzymuje się najwyższy stopień ochrony tych obszarów oraz przedłuża się zamknięcie do dnia 31 lipca br. obu leockich Parków Narodowych.

Wstęp do Parków Narodowych w okresie zamknięcia jest zabroniony. Zamknięcie obszarów nie dotyczy kadry Leockiej Akademii Nauk oraz służb leśnych i porządkowych po uzyskaniu odpowiedniej zgody.prof. Apolinary Montserrat, LAN
Przewodniczący Leockiej Akademii Nauk


Sporządzono w Nowym Brzegu, 22 lipca 2021 r.

prof. Apolinary Montserrat OL LAN
Przewodniczący Leockiej Akademii Nauk
Redaktor Naczelny Głosu Leocji
Awatar użytkownika
Heinz-Werner Grüner
Przybysz

1. Zakład Biosfery, Geografii i Meteorologii

Post autor: Heinz-Werner Grüner »

Panie, a grzyby! My chcemy na grzyby iść...
No dobra, to po urlopie.. ;)
(-) bk. Heinz-Werner Grüner
Austro-Węgier z pochodzenia, zakochany w Leocji obieżyświat
Obrazek Obrazek
Awatar użytkownika
Apolinary Montserrat
Obywatel
Lokalizacja: Liceria

1. Zakład Biosfery, Geografii i Meteorologii

Post autor: Apolinary Montserrat »

Heinz-Werner Grüner pisze:
22 lip 2021, 22:30
Panie, a grzyby! My chcemy na grzyby iść...
No dobra, to po urlopie.. ;)
Aktualnie chodzenie po lasach... wciąga, dosłownie. 😎

prof. Apolinary Montserrat OL LAN
Przewodniczący Leockiej Akademii Nauk
Redaktor Naczelny Głosu Leocji
ODPOWIEDZ