2. Zakład Literatury i Języka Leockiego

Korporacja uczonych i specjalistów podejmująca działania służące nauce i kulturze
Obrazek
Awatar użytkownika
Apolinary Montserrat
Obywatel
Lokalizacja: Liceria

Zakład Literatury i Języka Leockiego LAN

Post autor: Apolinary Montserrat »

Najczcigodniejszy Namiestnik @Helwetyk Romański chyba nie lubi pytań opisowych. 😉

Pierwsze zadanie z podręcznika:
Omów zasadę lingua-tempus i wskaż jej zastosowanie w odniesieniu do badań języka staroleopolskiego.
Każdy język powinien być omawiany z uwzględnieniem zasady lingua (język) i tempus (czas). Pozwala ona na umiejscowienie języka na drzewie języków z uwzględnieniem ich relacji pokrewieństwa, czyli czasu w jakim się pojawiły. Odmiana języka nie będzie według tej zasady pokazywana jako odrębny język, ale jako odmiana języka głównego. Język staroleopolski będzie według zasady lingua-tempus pokrewnym języka staroleockiego i staropolskiego oraz przodkiem współczesnego języka leockiego.


Drugie zadanie to:
Dokonaj rekonstrukcji poniższych słów do języka staroleopolskiego.
pomogę - głowa - domostwo - nodze
I poprawne rozwiązanie poniżej:
Helwetyk Romański pisze:
29 mar 2020, 20:22
Ćwiczenie 2
Dokonaj rekonstrukcji poniższych słów do języka staroleopolskiego.

pomogę — pomogẽ
głowa — gƚowa
domostwo — domosto
nodze — noɖe
Gratuluję Najczcigodniejszemu Namiestnikowi. 🙂

prof. Apolinary Montserrat OL LAN
Przewodniczący Leockiej Akademii Nauk
Redaktor Naczelny Głosu Leocji
Awatar użytkownika
Helwetyk Romański
Namiestnik

Zakład Literatury i Języka Leockiego LAN

Post autor: Helwetyk Romański »

Apolinary Montserrat pisze:
07 kwie 2020, 10:50
Najczcigodniejszy Namiestnik @Helwetyk Romański chyba nie lubi pytań opisowych. 😉
To jest bardzo dyplomatyczne określenie, tak… 😉 Drugie zadanie drugim zadaniem — niecierpliwie czekam na poprawne odpowiedzi dla ćwiczeń trzeciego i czwartego!
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
(—) Helwetyk Romański, RkORF · LAN
Namiestnik Palatynatu Leocji
LEOCKA PARTIA FASZYSTÓW JĘZYKOWYCH
Awatar użytkownika
Apolinary Montserrat
Obywatel
Lokalizacja: Liceria

Zakład Literatury i Języka Leockiego LAN

Post autor: Apolinary Montserrat »

🔔
Wszystkich obserwatorów Zakładu Literatury i Języka Leockiego LAN zachęcam do wykonania ćwiczeń
z podręcznika do języka staroleockiego. W najbliższy weekend pojawią się rozwiązania
do zadań nr 3 i 4 - warto spróbować swoich sił i później sprawdzić wyniki. 🙂

prof. Apolinary Montserrat OL LAN
Przewodniczący Leockiej Akademii Nauk
Redaktor Naczelny Głosu Leocji
Awatar użytkownika
Świętopełk Naumow
Przybysz

Zakład Literatury i Języka Leockiego LAN

Post autor: Świętopełk Naumow »

Dzień dobry szanownemu gronu. Czy ktoś z ekspertów języka leockiego jest w stanie pomóc mi w kwestii jak w waszym języku będzie brzmiało "Ambasada Ludowej Republiki Magnifikatu"? Chciałbym przygotować odpowiednie tabliczki informacyjne dla naszego państwa.
Minister Spraw Wewnętrznych LRM
Obrazek
Awatar użytkownika
Apolinary Montserrat
Obywatel
Lokalizacja: Liceria

Zakład Literatury i Języka Leockiego LAN

Post autor: Apolinary Montserrat »

Świętopełk Naumow pisze:
20 kwie 2020, 15:16
Dzień dobry szanownemu gronu. Czy ktoś z ekspertów języka leockiego jest w stanie pomóc mi w kwestii jak w waszym języku będzie brzmiało "Ambasada Ludowej Republiki Magnifikatu"? Chciałbym przygotować odpowiednie tabliczki informacyjne dla naszego państwa.
Bardzo dziękuję za to pytanie i pozwolę sobie odpowiedź przeciągnąć w czasie, ponieważ badania nad jezykiem leockim nadal trwają.

prof. Apolinary Montserrat OL LAN
Przewodniczący Leockiej Akademii Nauk
Redaktor Naczelny Głosu Leocji
Awatar użytkownika
Apolinary Montserrat
Obywatel
Lokalizacja: Liceria

Zakład Literatury i Języka Leockiego LAN

Post autor: Apolinary Montserrat »

Zgodnie z zapowiedzią rozwiązania do zadań nr 3 i 4:
Helwetyk Romański pisze:
29 mar 2020, 20:22
Ćwiczenie 3
Poniżej zapisano słowa zrekonstruowane – podaj ich współczesne odpowiedniki.

tãraꜩa — tratwa
iɖiẽcẽwy — wy idziecie
çƚowėk — człowiek
goƚoşẽ — głoszę

Ćwiczenie 4
Wskaż nazwy zjawisk lingwistycznych występujących w poniższych słowach.

pẽs — podgłos wirtualny
mowẽ — podgłos wirtualny
běrěnẽnja — samogłoska izoempentetyczna, nagłos leocki

Ponownie gratuluję Najczcigodniejszemu Namiestnikowi. 🙂

prof. Apolinary Montserrat OL LAN
Przewodniczący Leockiej Akademii Nauk
Redaktor Naczelny Głosu Leocji
Awatar użytkownika
Apolinary Montserrat
Obywatel
Lokalizacja: Liceria

Zakład Literatury i Języka Leockiego LAN

Post autor: Apolinary Montserrat »

🔔
Wszystkich obserwatorów Zakładu Literatury i Języka Leockiego LAN zachęcam do wykonania ostatniego ćwiczenia z podręcznika do języka staroleockiego. W czwartek pojawi się rozwiązanie zadania nr 5 - warto spróbować swoich sił i sprawdzić wynik. 🙂

prof. Apolinary Montserrat OL LAN
Przewodniczący Leockiej Akademii Nauk
Redaktor Naczelny Głosu Leocji
Awatar użytkownika
Pio Maria Cesare de Medici
Przybysz
Lokalizacja: Monastero Madre di Chiesa Rotria

Zakład Literatury i Języka Leockiego LAN

Post autor: Pio Maria Cesare de Medici »

Bardzo ciekawa jest próba rekonstrukcji modlitwy Ojcze nasz. Czy posiada Czcigodny wiedzę na temat jakiś dawnych dzieł religijnych, pochodzących z Palatynatu? Czy w dawnych czasach, na co wskazywałaby rekonstrukcja tej modlitwy, istniały jakieś duże ośrodki chrześcijańskie w Leocji? Może warto zrobić w Pałacu Nuncjusza dyskusję nt. chrześcijańskiego dziedzictwa Leocji?
Ioannes III
Pius Maria Caesar Medicus

Patriarcha Emeryt,
Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej
Awatar użytkownika
Apolinary Montserrat
Obywatel
Lokalizacja: Liceria

Zakład Literatury i Języka Leockiego LAN

Post autor: Apolinary Montserrat »

Pio Maria Cesare de Medici pisze:
25 kwie 2020, 15:08
Bardzo ciekawa jest próba rekonstrukcji modlitwy Ojcze nasz. Czy posiada Czcigodny wiedzę na temat jakiś dawnych dzieł religijnych, pochodzących z Palatynatu? Czy w dawnych czasach, na co wskazywałaby rekonstrukcja tej modlitwy, istniały jakieś duże ośrodki chrześcijańskie w Leocji? Może warto zrobić w Pałacu Nuncjusza dyskusję nt. chrześcijańskiego dziedzictwa Leocji?
Ekselencjo, niestety takich badań historycznych jeszcze nie mamy, ale z pewnością byłby to interesujący przedmiot dociekań naukowych. Modlitwa w podręczniku jako jeden z najbardziej znanych tekstów kultury została wykorzystana do pokazania mechanizmów rekonstrukcji i odtworzenia potencjalnego historycznego zapisu tej modlitwy.

prof. Apolinary Montserrat OL LAN
Przewodniczący Leockiej Akademii Nauk
Redaktor Naczelny Głosu Leocji
Awatar użytkownika
Apolinary Montserrat
Obywatel
Lokalizacja: Liceria

Zakład Literatury i Języka Leockiego LAN

Post autor: Apolinary Montserrat »

Zgodnie z zapowiedzią rozwiązanie zadania nr 5:
Kolory we fladze zawierają w sobie ducha Leocji, wszystko to co istotne i ważne. Kolor biały koresponduje z kolorem lwów w herbie, symbolizuje czystość, prawdę i rozsądek, a jego umiejscowienie w środku łączy kolor czarny, czyli rozwagę, mądrość i stałość, z kolorem czerwonym, symbolizującym wspaniałomyślność, hart ducha i waleczność.
Kolory we flaɖe zaẉerajã w soḅe duɕa Leocji, wşytko to co istotěne i ważěne. Kolor ḅaƚy koresponǒduje z kolorem lwow w herḅe, symbolizuje çystos, prawdʓ i rozsædek, a jego uṃejscoẉeṇe w srodǒku ƚãçy kolor çarny, çyli rozwagʓ, mædros i staƚos, z kolorem çerwonym, symbolizujãcym wspaniaƚomyslos, hart duɕa i waleçnos.

Uwagi: grupy -śln- prawdopodobnie były upraszczane do -sl-, podobnie jak grupy -ść do -s.

prof. Apolinary Montserrat OL LAN
Przewodniczący Leockiej Akademii Nauk
Redaktor Naczelny Głosu Leocji
ODPOWIEDZ