Sprawozdania z działalności - biuletyn LAN

Korporacja uczonych i specjalistów podejmująca działania służące nauce i kulturze
Obrazek
Awatar użytkownika
Apolinary Montserrat
Obywatel
Lokalizacja: Liceria

Sprawozdania z działalności - biuletyn LAN

Post autor: Apolinary Montserrat »

Obrazek
Nr 1/2021 - 28 stycznia 2021 r.

BIULETYN · INFORMACYJNY · LEOCKIEJ · AKADEMII · NAUK
Obrazek
Tytułem wstępu
Mam przyjemność przedstawić pierwsze wydanie Biuletynu informacyjnego Leockiej Akademii Nauk. Będzie to publikacja zawierająca informacje o najważniejszych wydarzeniach z życia Akademii, aktualnych pracach badawczych oraz odkryciach naukowych. Biuletyn w zamierzeniu ma być wygodnym zbiorem aktualnych informacji o Akademii.

Jednocześnie pragnę zaprosić do śledzenia działalności Naukowców Leockiej Akademii Nauk oraz do czynnego włączenia się w prace Akademii.


prof. Apolinary Montserrat
Przewodniczący
Leockiej Akademii Nauk

Ekspedycje naukowe
Leocka Akademii Nauk od prawie roku realizuje program wypraw badawczych, w ramach których opisywane są obiekty geograficzne Leocji. Naukowcy Zakładu Biosfery, Geografii i Meteorologii dokonują oględzin terenu, opisują gatunki zwierząt i roślin, a także ewidencjonują obiekty geofizyczne, które wymagają oficjalnego nazwania i ujęcia na mapach.

W 2020 r. odbyły się dwie ekspedycje naukowe, a badaniami objęto teren północnej części Leocji. Na bazie zebranych informacji powstał ogólnoleocki wykaz gatunków i obszarów zagrożonych. Dzięki staraniom Akademii udało się uzyskać aprobatę Namiestników dla zmian w Dekrecie o Leockiej Akademii Nauk, w tym wprowadzenia uprawnienia do wskazywania pomników historii i przyrody oraz obszarów chronionych. Choć zmiana wydaje się niewielka to ma ona bardzo duże znaczenie dla ochrony przyrody w Leocji. Akademia wskazała obszary dwóch parków narodowych i osiem obszarów chronionych, na których ingerencja człowieka jest prawnie zakazana lub wymaga zgody Akademii.

W tym roku rozpoczęły się badania geofizyczne Leocji pod kątem występowania złóż mineralnych. Zostały one zlecone Akademii przez Namiestników w związku z koniecznością pozyskiwania surowców naturalnych na potrzeby przemysłu. Pierwsze i wstępne wyniki Naukowcy Akademii przedstawili po dwóch tygodniach intensywnych prac badawczych. Leocja posiada duże obszary występowania gazu ziemnego i ropy naftowej, jednak nie wszystkie będą mogły być eksploatowane ze względu na konieczność ochrony środowiska. Obecnie badanie obejmuje występowanie rud metali nieszlachetnych, siarki i węgla kamiennego.

2
Nr 1/2021 - 28 stycznia 2021 r.

BIULETYN · INFORMACYJNY · LEOCKIEJ · AKADEMII · NAUK

Kalendarium
- 24 marca 2020 r. w ramach prac Zakładu Literatury i Języka Leockiego ukazało się pierwsze wydanie podręcznika do języka staroleopolskiego

- 19 kwietnia 2020 r. w ramach działalności Instytutu Nauk Humanistycznych ukazała się publikacja pn. Koncepcja współistnienia światów, emanacji i końca życia wirtualnego

- 1 września 2020 r. uruchomiony został program prognozowania pogody i ręcznego publikowania map pogodowych, miesiąc później Leocja otrzymała profesjonalny i automatyczny system przewidywania pogody

- 2 października 2020 r. w ramach prac Instytutu Nauk Humanistycznych ukazało się wydawnictwo pn. Realne motywacje kreacji w świecie wirtualnym

- 17 października 2020 r. powstał Leocki Szpital Kliniczny im. Pierwszych Leotów

- 4 grudnia 2020 r. w ramach działalności Instytutu Nauk Humanistycznych ukazała się publikacja pn. Konstrukt o nauce i edukacji w mikroświecie

Przegląd prawny
Do dnia 31 października 2020 r. zarządzanie Akademią odbywało się poprzez uchwały Zgromadzenia Akademii, od 1 października 2020 r. - w związku ze zmianą Dekretu Namiestników o Leockiej Akademii Nauk - poprzez postanowienia Przewodniczącego Akademii.

Uchwała z dnia 15 marca 2020 r. w sprawie powołania członków Leockiej Akademii Nauk
Dołączyli do Akademii Ametyst Faradobus i Ludwik Tomović.

Uchwała z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie powołania członka Leockiej Akademii Nauk
Dołączył do Akademii Namiestnik Helwetyk Romański.

Uchwała z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie tytułów naukowych Leockiej Akademii Nauk
Uchylona w związku ze zmianą Dekretu o LAN.

Uchwała z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania członka Leockiej Akademii Nauk
Dołączył do Akademii Guedes de Lima.

Uchwała z dnia 26 kwietnia 2020 r. w sprawie nadania tytułu naukowego członkowi Leockiej Akademii Nauk
Nadanie tytułu doktora Apolinaremu Montserratowi.

Uchwała z dnia 25 lipca 2020 r. w sprawie powołania członka Leockiej Akademii Nauk
Dołączył do Akademii Janusz Zabieraj.

Postanowienie z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie powołania członka Leockiej Akademii Nauk
Dołączył do Akademii Heinz-Werner Grüner.

Postanowienie z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie tytułów naukowych
Rekomendacje Leockiej Akademii Nauk w sprawie tytułów naukowych w Leocji.

Postanowienie z dnia 24 stycznia 2021 r. w sprawie powołania członka Leockiej Akademii Nauk
Dołączył do Akademii Daniel January von Tauer-Krak.

3
Nr 1/2021 - 28 stycznia 2021 r.

BIULETYN · INFORMACYJNY · LEOCKIEJ · AKADEMII · NAUK

Plan działalności
Akademia służy bezstronną, rzetelną i niezależną radą organom władzy publicznej oraz uczestnikom życia publicznego. Zgodnie z powyższym realizuje zadania zlecone, w szczególności przez Namiestników, jak również określa zadania własne, czyli inicjuje badania naukowe, przygotowuje opracowania tematyczne i wydaje publikacje naukowe.

W planie działalności na kolejne miesiące zostały ujęte następujące zadania własne:
- badania występowania złóż mineralnych,
- ekspedycja naukowa południowej części Leocji,
- opracowanie zarysu podręcznika do języka leockiego,
- wystawa historyczna,
- sympozjum wielonaukowe.

W chwili obecnej trwają już badania geofizyczne Leocji pod kątem występowania złóż mineralnych - rozpoczęty został drugi etap, czyli wspominane już poszukiwanie rud metali nieszlachetnych, siarki i węgla kamiennego. Ponadto zostało zakończone gromadzenie materiałów do wystawy historycznej.

Struktura kadry naukowej
Na mocy Dekretu Namiestników o Leockiej Akademii Nauk z dnia 12 marca 2020 r. rozpoczęła się działalność Akademii. Początkowo Akademia miała tylko jednego członka, ale w przeciągu 6 dni liczba członków wzrosła do 4. W przeciągu następnych 10 miesięcy udało się pozyskać jeszcze 4 nowych Naukowców. Poniżej wykres przedstawiający powiększanie się kadry naukowej Akademii:

Obrazek


W chwili obecnej Leocką Akademię Nauk tworzy 8 Naukowców, spośród których 3 posiada tytuł naukowy profesora, kolejnych 3 członków posiada tytuł naukowy doktora i 2 członków posiada tytuł naukowy bakałarza. Wykaz poniżej (linie wskazują na stopień realizacji leockiej ścieżki naukowej):

Profesorowie


Apolinary Montserrat, Ametyst Faradobus, Helwetyk Romański,

Docenci

-

Doktorzy

Ludwik Tomović, Guedes de Lima, Janusz Zabieraj,

Magistrowie

-

Bakałarze

Heinz-Werner Grüner, Daniel January von Tauer-Krak

4

prof. Apolinary Montserrat OL LAN
Przewodniczący Leockiej Akademii Nauk
Redaktor Naczelny Głosu Leocji
Awatar użytkownika
Helwetyk Romański
Namiestnik

Biuletyn informacyjny LAN

Post autor: Helwetyk Romański »

Apolinary Montserrat pisze:
28 sty 2021, 14:36
Obecnie badanie obejmuje występowanie rud metali nieszlachetnych, siarki i węgla kamiennego.
Czekamy niecierpliwie! ⛏️
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
(—) Helwetyk Romański, RkORF · LAN
Namiestnik Palatynatu Leocji
LEOCKA PARTIA FASZYSTÓW JĘZYKOWYCH
Awatar użytkownika
Apolinary Montserrat
Obywatel
Lokalizacja: Liceria

Biuletyn informacyjny LAN

Post autor: Apolinary Montserrat »

Mała zmiana formatowania (kolumna wąska i szeroka, dwie strony zamiast jednej), ale zachęcam do zgłaszania uwag i propozycji. 🙂

prof. Apolinary Montserrat OL LAN
Przewodniczący Leockiej Akademii Nauk
Redaktor Naczelny Głosu Leocji
Awatar użytkownika
Helwetyk Romański
Namiestnik

Biuletyn informacyjny LAN

Post autor: Helwetyk Romański »

Apolinary Montserrat pisze:
29 sty 2021, 9:47
Mała zmiana formatowania (kolumna wąska i szeroka, dwie strony zamiast jednej), ale zachęcam do zgłaszania uwag i propozycji. 🙂
Czyta się lepiej. Można powiedzieć, że to… dobra zmiana! Z propozycji niedotyczących może samego biuletynu, ale — wyrażam uznanie pod adresem wczorajszych obliczeń @M2.r i ich autora. Moim skromnym zdaniem, w razie zainteresowania, widzę tu obszar dla Wydziału Nauk Technicznych…
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
(—) Helwetyk Romański, RkORF · LAN
Namiestnik Palatynatu Leocji
LEOCKA PARTIA FASZYSTÓW JĘZYKOWYCH
Awatar użytkownika
Apolinary Montserrat
Obywatel
Lokalizacja: Liceria

Biuletyn informacyjny LAN

Post autor: Apolinary Montserrat »

Helwetyk Romański pisze:
29 sty 2021, 10:05
Apolinary Montserrat pisze:
29 sty 2021, 9:47
Mała zmiana formatowania (kolumna wąska i szeroka, dwie strony zamiast jednej), ale zachęcam do zgłaszania uwag i propozycji. 🙂
Czyta się lepiej. Można powiedzieć, że to… dobra zmiana! Z propozycji niedotyczących może samego biuletynu, ale — wyrażam uznanie pod adresem wczorajszych obliczeń @M2.r i ich autora. Moim skromnym zdaniem, w razie zainteresowania, widzę tu obszar dla Wydziału Nauk Technicznych…
Bardzo dziękuję. Biuletyn został rozszerzony o kolejną stronę - trochę robi się z tego raport roczny z działalności... 🙃

prof. Apolinary Montserrat OL LAN
Przewodniczący Leockiej Akademii Nauk
Redaktor Naczelny Głosu Leocji
Awatar użytkownika
Heinz-Werner Grüner
Przybysz

Biuletyn informacyjny LAN

Post autor: Heinz-Werner Grüner »

Jak zawsze z klasą napisane i świetnie wizualnie!
(-) bk. Heinz-Werner Grüner
Austro-Węgier z pochodzenia, zakochany w Leocji obieżyświat
Obrazek Obrazek
Awatar użytkownika
Apolinary Montserrat
Obywatel
Lokalizacja: Liceria

Biuletyn informacyjny LAN

Post autor: Apolinary Montserrat »

Heinz-Werner Grüner pisze:
29 sty 2021, 14:10
Jak zawsze z klasą napisane i świetnie wizualnie!
Bardzo dziękuję. 🙂
Choć wersja mobilna boli... @Helwetyk Romański 🙃

prof. Apolinary Montserrat OL LAN
Przewodniczący Leockiej Akademii Nauk
Redaktor Naczelny Głosu Leocji
Awatar użytkownika
Helwetyk Romański
Namiestnik

Biuletyn informacyjny LAN

Post autor: Helwetyk Romański »

Apolinary Montserrat pisze:
29 sty 2021, 14:30
Choć wersja mobilna boli... @Helwetyk Romański 🙃
Abstrahując od tego, że zawiesiło mi Chrome’a na Androidzie (domyślam się, że dzieleniem wyrazów…), chodzi o kreseczki (szanuję!) i niewyśrodkowane logo w szpalcie? Reszta wygląda u mnie najzupełniej w porządku… (na tyle, na ile może z tym patologicznym BBCodem).
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
(—) Helwetyk Romański, RkORF · LAN
Namiestnik Palatynatu Leocji
LEOCKA PARTIA FASZYSTÓW JĘZYKOWYCH
Awatar użytkownika
Apolinary Montserrat
Obywatel
Lokalizacja: Liceria

Biuletyn informacyjny LAN

Post autor: Apolinary Montserrat »

Helwetyk Romański pisze:
29 sty 2021, 14:53
chodzi o kreseczki (szanuję!) i niewyśrodkowane logo w szpalcie?
Najczcigodniejszy, oczywiście ból to kwestia subiektywna, ale... dokładnie tak. 🙂

prof. Apolinary Montserrat OL LAN
Przewodniczący Leockiej Akademii Nauk
Redaktor Naczelny Głosu Leocji
Awatar użytkownika
Helwetyk Romański
Namiestnik

Biuletyn informacyjny LAN

Post autor: Helwetyk Romański »

Apolinary Montserrat pisze:
29 sty 2021, 16:47
Helwetyk Romański pisze:
29 sty 2021, 14:53
chodzi o kreseczki (szanuję!) i niewyśrodkowane logo w szpalcie?
Najczcigodniejszy, oczywiście ból to kwestia subiektywna, ale... dokładnie tak. 🙂

Kod: Zaznacz cały

[pasek={KOLOR}]{SZEROKOSC_W_PROCENTACH}|{WYSOKOSC_W_PIKSELACH}[/pasek]


Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis. Maecenas malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim.Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis. Maecenas malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim.

No niby nie wybuchło.

(Logo, po prostu, umieściłem w znaczniku center — i wydaje się działać).
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
(—) Helwetyk Romański, RkORF · LAN
Namiestnik Palatynatu Leocji
LEOCKA PARTIA FASZYSTÓW JĘZYKOWYCH
ODPOWIEDZ