Strona 1 z 1

Oficjalne powitanie Cesarzowej Teutonii

: 21 gru 2020, 20:48
autor: Franklin Garamond
Na dziedziniec wkracza wojskowa asysta honorowa. Wyznaczone miejsca zajmują szpaler reprezentacyjny i orkiestra wojskowa. Namiestnik Franklin Garamond wychodzi przed budynek, odegrana zostaje fanfara oraz marsz namiestnikowski. Sygnał „Baczność”.


Asysta honorowa przyjmuje postawę zasadniczą. Namiestnik przyjmuje meldunek od dowódcy uroczystości o gotowości wojskowej asysty honorowej do ceremonii powitania i zajmuje miejsce oczekiwania na przybycie Cesarzowej Teutonii.

Oficjalne powitanie Cesarzowej Teutonii

: 21 gru 2020, 20:56
autor: Joanna Izabela
Cesarzowa Teutonii przybyła do Palatium.

Oficjalne powitanie Cesarzowej Teutonii

: 21 gru 2020, 20:58
autor: Helwetyk Romański
Sygnał „Baczność”.

Kompania honorowa oddaje honory. Namiestnicy Palatynatu Leocji i Cesarzowa Teutonii zajmują miejsca do wysłuchania hymnów państwowych obu krajów.

Orkiestra wojskowa wykonuje hymn Cesarstwa Teutonii. Podczas wykonania oddana zostaje artyleryjska salwa honorowa złożona z 21 wystrzałów.
Orkiestra wojskowa wykonuje hymn Palatynatu Leocji.
Namiestnicy oraz delegacja wchodzą do Palatium. Namiestnik Helwetyk Romański zaprasza Jej Cesarską Mosć do wpisu w księdze pamiątkowej.

Oficjalne powitanie Cesarzowej Teutonii

: 21 gru 2020, 21:04
autor: Joanna Izabela
Joanna Izabela złożyła wpis w księdze pamiątkowej

Oficjalne powitanie Cesarzowej Teutonii

: 21 gru 2020, 21:11
autor: Helwetyk Romański
Po złożeniu wpisu w księdze pamiątkowej Namiestnicy zaprosili Jej Cesarską Mość do sali wieczorowej ulokowanej w centralnej części Palatium. Sala jest kameralna i delikatnie oświetlona. W rogu stoi choinka ozdobiona czarnymi, białymi i czerwonymi bombkami. Na środku stoją trzy potężne fotele z zagłówkami. Między nimi, na niskim stoliku, spoczywają trzy szklanki i karafka wypełniona rumem. W rogu pokoju, na dębowym stole spoczywa płaski przedmiot zawinięty w sukno.

Namiestnik Romański podnosi zawiniątko, a następnie podchodzi z nim do Cesarzowej.
Będzie Wasza Cesarska Mość uprzejma przyjąć tę pamiątkę z okazji swojej wizyty.
To rzekłszy, Namiestnik Romański rozwija pakunek i wręcza Cesarzowej Teutonii nową produkcję Palatynackiego Wydawnictwa Muzycznego.
Obrazek
To projekt jednego z najciekawszych twórców leockiej sceny muzycznej, występującego pod pseudonimem „Arscissio”. Płytę sygnował sam autor. Łącząc różne style muzyczne, w treści swojego najnowszego dzieła nawiązuje do idei narodowowyzwoleńczych naszych Przyjaciół z Cesarstwa Teutonii.

Oficjalne powitanie Cesarzowej Teutonii

: 21 gru 2020, 21:31
autor: Joanna Izabela
Joanna Izabela przyjęła prezent z zadowoleniem i postanowiła się, jakoś odwdzięczyć

Obrazek

Przyjmijcie Czcigodni tą teutońską spinkę z czasów Hergoliena. Kaczka w Teutonii oznacza wyjątkową odwagę, którą widzimy u leotów.

Oficjalne powitanie Cesarzowej Teutonii

: 21 gru 2020, 21:36
autor: Helwetyk Romański
Namiestnik Romański ze wzruszeniem podziękował Cesarzowej za spinkę, obiecując, że palatynaccy muzealnicy otoczą ją jak najlepszą opieką i jak najprędzej udostępnią ją do podziwiania wszystkim gościom Leocji. Następnie zaprosił Jej Cesarską Mość do Sali Dębowej, w której podpisany zostanie traktat o stosunkach dyplomatycznych między Palatynatem a Cesarstwem.