Akt o formie rządu Palatynatu Leocji (szkic do dyskusji)

Tu dyskutujemy na wszystkie tematy związane z mikronacjami
Awatar użytkownika
Helwetyk Romański
Namiestnik

Akt o formie rządu Palatynatu Leocji (szkic do dyskusji)

Post autor: Helwetyk Romański »

Akt o formie rządu
Palatynatu Leocji

Artykuł I
Regenci
 1. Władza zwierzchnia w Palatynacie Leocji należy do dwóch Regentów.
 2. Regenci podejmują decyzje jednomyślnie oraz podają je do wiadomości publicznej.
 3. Regenci zastępują się wzajemnie podczas swoich nieobecności oraz w przypadkach niecierpiących zwłoki.
Artykuł II
Tytuły honorowe
 1. Regenci nadają, określają warunki posiadania oraz pozbawiają tytułów honorowych.
 2. Tytułami honorowymi są tytuły hrabiego, wicehrabiego, barona i kawalera.
 3. Palatynat Leocji nie uznaje tytułów honorowych innych mikronacji.
Artykuł III
Ordery i odznaczenia
 1. Regenci ustanawiają i znoszą ordery i odznaczenia.
 2. Regenci nadają i pozbawiają orderów i odznaczeń.
 3. Palatynat Leocji nie uznaje orderów i odznaczeń innych mikronacji.
Artykuł IV
Obywatelstwo
 1. Regenci nadają i pozbawiają obywatelstwa leockiego.
 2. Warunkiem nadania obywatelstwa leockiego jest złożenie publicznego ślubowania według następującej roty: „Uroczyście ślubuję jako Leota (Leotka) dążyć do ugruntowania potęgi mojej Ojczyzny, dobro wspólne mając zawsze przed oczyma; Regentom wierności dochować; sztandar honoru i godności Narodu dzierżyć wysoko wobec swoich i obcych; obyczajów leockich strzec pilnie”.
 3. Wyłącznie obywatele leoccy mają prawo do sprawowania funkcji publicznych.
Artykuł V
Petycje
Regenci rozpatrują petycje złożone przez obywateli leockich oraz udzielają na nie publicznych odpowiedzi.
Artykuł VI
Symbole i stolica
 1. Herbem Palatynatu Leocji są w tarczy czarnej dwa lwy kroczące w słup, patrzące wprost, srebrne o czerwonym uzbrojeniu i takich samych językach; za tarczą otoczoną łańcuchem złotym Orderu … skrzyżowane berła złote zwieńczone Dłonią Sprawiedliwości i Lwem; pod łańcuchem wstęga czarna z dewizą złotą; tarcza zwieńczona koroną palatynacką złotą.
 2. Flagą Palatynatu Leocji są trzy pionowe pasy równej długości barwy czarnej, białej i czerwonej.
 3. Hymnem Palatynatu Leocji jest…
 4. Dewizą Palatynatu Leocji jest „Hic habitat felicitas”.
 5. Świętami Palatynatu Leocji są … maja — Święto … oraz … listopada — Święto Niepodległości.
 6. Stolicą Palatynatu Leocji jest…
Artykuł VII
Państwo jednolite
 1. Palatynat Leocji jest państwem jednolitym.
 2. Tworzenie samorządów sprawujących władzę publiczną jest zakazane.
Artykuł VIII
Państwo adhokratyczne
 1. Palatynat Leocji jest państwem adhokratycznym.
 2. Wszelkie przejawy biurokratyzacji życia publicznego są zwalczane.
Artykuł IX
Referendum
W przypadku, gdy osiągnięcie jednomyślnej decyzji w gronie Regentów nie jest możliwe przez co najmniej siedem dni, każdemu z nich przysługuje prawo do zarządzenia rozstrzygającego referendum w gronie obywateli leockich. Propozycję uważa się za przyjętą, jeżeli opowiedziała się za nią większość co najmniej dwóch trzecich obywateli biorących udział w referendum.
Artykuł X
Brak ciągłości władzy
W przypadku trwałej nieobecności obu Regentów władzę zwierzchnią przejmują tymczasowo, jako Namiestnicy, dwaj obecni, najstarsi pod względem nieprzerwanego stażu obywatele leoccy. Namiestnicy podejmują decyzje jednomyślnie.
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
(—) Helwetyk Romański, RkORF · LAN
Namiestnik Palatynatu Leocji
LEOCKA PARTIA FASZYSTÓW JĘZYKOWYCH
Awatar użytkownika
Franklin Garamond
Namiestnik

Re: Akt o formie rządu Palatynatu Leocji (szkic do dyskusji)

Post autor: Franklin Garamond »

Że Święto Niepodległości jest de facto 8 listopada, to raczej jasne, ale dlaczego maj się pojawia przy świętach?
Obrazek Obrazek Obrazek
(—) Franklin Garamond, Namiestnik Palatynatu Leocji
Awatar użytkownika
Iwan Koniew
Obywatel

Re: Akt o formie rządu Palatynatu Leocji (szkic do dyskusji)

Post autor: Iwan Koniew »

Może Jego Regencka Mość wpisał tak z przyzwyczajenia :)
(—) Iwan Koniew
1. Na początku byli Regenci
2. Potem %przyszłem ja
Awatar użytkownika
Helwetyk Romański
Namiestnik

Re: Akt o formie rządu Palatynatu Leocji (szkic do dyskusji)

Post autor: Helwetyk Romański »

Ze zwyczajowego OCD. Jedno święto w roku to zbyt rzadko, więc warto, żeby drugie przypadło po sześciu miesiącach… ;-)
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
(—) Helwetyk Romański, RkORF · LAN
Namiestnik Palatynatu Leocji
LEOCKA PARTIA FASZYSTÓW JĘZYKOWYCH
Awatar użytkownika
Iwan Koniew
Obywatel

Akt o formie rządu Palatynatu Leocji (szkic do dyskusji)

Post autor: Iwan Koniew »

Helwetyk Romański pisze:
13 lis 2019, 9:31
Ze zwyczajowego OCD. Jedno święto w roku to zbyt rzadko, więc warto, żeby drugie przypadło po sześciu miesiącach… ;-)
Akurat mam urodziny, więc mi bardzo pasuje, łatwiej zapamiętać ;)
(—) Iwan Koniew
1. Na początku byli Regenci
2. Potem %przyszłem ja
Awatar użytkownika
Franklin Garamond
Namiestnik

Akt o formie rządu Palatynatu Leocji (szkic do dyskusji)

Post autor: Franklin Garamond »

Wnoszę o przemianowanie Regentów na Namiestników. Namiestnik brzmi dobrze.
Obrazek Obrazek Obrazek
(—) Franklin Garamond, Namiestnik Palatynatu Leocji
Awatar użytkownika
Apolinary Montserrat
Obywatel
Lokalizacja: Liceria

Akt o formie rządu Palatynatu Leocji (szkic do dyskusji)

Post autor: Apolinary Montserrat »

Najczcigodniejsi,
Pomimo braku obywatelstwa i dość krótkiego stażu mojej obecności w Leocji pozwolę sobie zgłosić kilka sugestii. Zdecydowanie zgadzam się z moim Przedmówcą - Namiestnikiem (Regentem) Franklinem Garamondem, iż określenie Namiestnik brzmi lepiej niż Regent. Po drugie rota przysięgi obywatelskiej zakłada równouprawnienie obywateli i obywatelek Palatynatu, więc konsekwentnie należałoby uwzględnić żeńską część społeczeństwa w nazwach tytułów honorowych.

Z kwestii legislacyjnych zastanawia mnie kwestia sprawowania władzy w przypadku trwałej nieobecności jednego z Namiestników - czy decyzje będą podejmowane na zasadzie opisanej w art. IX, czyli w zasadzie ciągłych referendów? I druga moja wątpliwość - art. VIII. Wprowadzenie państwa adhokratycznego oznacza rezygnację z tej części mikronacyjnej rzeczywistości, która co prawda w innych znanych nam miejscach zjada swój własny ogon, ale jednak miarkowana pozwala generować niezwykle interesujące dysputy i aktywności.

prof. Apolinary Montserrat, LAN
Przewodniczący Leockiej Akademii Nauk
Redaktor Naczelny Głosu Leocji
Obrazek
Rerum Cognoscere Causas Et Valorem
Awatar użytkownika
Helwetyk Romański
Namiestnik

Akt o formie rządu Palatynatu Leocji (szkic do dyskusji)

Post autor: Helwetyk Romański »

Apolonia Bona Bolda pisze:
17 lis 2019, 16:39
Zdecydowanie zgadzam się z moim Przedmówcą - Namiestnikiem (Regentem) Franklinem Garamondem, iż określenie Namiestnik brzmi lepiej niż Regent. Po drugie rota przysięgi obywatelskiej zakłada równouprawnienie obywateli i obywatelek Palatynatu, więc konsekwentnie należałoby uwzględnić żeńską część społeczeństwa w nazwach tytułów honorowych.
Oczywiście.

Apolonia Bona Bolda pisze:
17 lis 2019, 16:39
Z kwestii legislacyjnych zastanawia mnie kwestia sprawowania władzy w przypadku trwałej nieobecności jednego z Namiestników - czy decyzje będą podejmowane na zasadzie opisanej w art. IX, czyli w zasadzie ciągłych referendów?
Nieobecność jednego z Namiestników normuje art. I ust. 3 propozycji — niezależnie od tego, czy nieobecność ma charakter incydentalny czy trwały. Oczywiście, nie zakładam tutaj wprowadzenia monarchii tylnymi drzwiami, to założenie z kategorii „zobaczy się”, ale art. IX dotyczy ściśle przypadku, w którym obydwaj Namiestnicy są obecni i nie są w stanie dojść do porozumienia.

Apolonia Bona Bolda pisze:
17 lis 2019, 16:39
I druga moja wątpliwość - art. VIII. Wprowadzenie państwa adhokratycznego oznacza rezygnację z tej części mikronacyjnej rzeczywistości, która co prawda w innych znanych nam miejscach zjada swój własny ogon, ale jednak miarkowana pozwala generować niezwykle interesujące dysputy i aktywności.
Podobno do pewnego czasu Republika Bialeńska funkcjonowała na tej zasadzie — jeżeli wierzyć relacjom, po niezwykłej aktywności ustawodawczej pozostała pustka, która zakończyła się nie mniej nieudaną inkorporacją do Księstwa Sarmacji. Zdecydowanie uważam, że, tworząc mikronację od nowa, powinniśmy skupić się na tym, co jest ważne: na treści, nie formie (procedurze). Moja optyka jest tutaj, ma się rozumieć, mocno subiektywna, ale straciłem cierpliwość do obserwowania mniej lub bardziej dysfunkcjonalnych instytucji państwowych, co jest naturalną konsekwencją przyjęcia biurokratycznego modelu państwa — niezależnie od formy ustrojowej jako takiej.

(Szczegółowe regulacje działały tylko w jednym przypadku — gdy w praktyce prawo było stanowione w drodze wciąż nowelizowanych z uwagi na zmieniającą się sytuację dekretów z mocą ustawy, a parlament był zredukowany do roli obserwatora. Od czasu przyjęcia ustaw jako domyślnych źródeł prawa, wciąż potykaliśmy się o własne nogi).
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
(—) Helwetyk Romański, RkORF · LAN
Namiestnik Palatynatu Leocji
LEOCKA PARTIA FASZYSTÓW JĘZYKOWYCH
Awatar użytkownika
Franklin Garamond
Namiestnik

Akt o formie rządu Palatynatu Leocji (szkic do dyskusji)

Post autor: Franklin Garamond »

Odnośnie świąt państwowych... Marzeniem mym jest, by jedno z tych świąt było cykliczną datą leockiego zjazdu. Pewną formą tradycji, którą byśmy wykuli.

Co zaś do projektu — moje wątpliwości budzi w zasadzie tylko artykuł X, co chyba podnosiłem prywatnie w rozmowie z Czcigodnym Namiestnikiem Romańskim. Nie wiem czy ta konstrukcja jest czytelna. Choć nie mam pewności czy to nie jest już poprawiona wersja.

Rota przysięgi zaś wymaga chyba odrobiny... czułości.

Nie wiem też czy nie byłoby nadmiernym biurokratyzmem wspomnieć o walucie. (Warto by było też wybrać dlań symbol!)
Obrazek Obrazek Obrazek
(—) Franklin Garamond, Namiestnik Palatynatu Leocji
Awatar użytkownika
Helwetyk Romański
Namiestnik

Akt o formie rządu Palatynatu Leocji (szkic do dyskusji)

Post autor: Helwetyk Romański »

Franklin Garamond pisze:
09 sty 2020, 12:34
Odnośnie świąt państwowych... Marzeniem mym jest, by jedno z tych świąt było cykliczną datą leockiego zjazdu. Pewną formą tradycji, którą byśmy wykuli.
Jak dla mnie to doskonała propozycja i postanowione. Wziąłbym jedynie poprawkę na kalendarz i przyjąłbym rozwiązanie, że takie święto przypada, na przykład, zawsze w ostatnią niedzielę miesiąca, co do którego uznamy, że będzie optymalny.

Franklin Garamond pisze:
09 sty 2020, 12:34
Co zaś do projektu — moje wątpliwości budzi w zasadzie tylko artykuł X, co chyba podnosiłem prywatnie w rozmowie z Czcigodnym Namiestnikiem Romańskim. Nie wiem czy ta konstrukcja jest czytelna. Choć nie mam pewności czy to nie jest już poprawiona wersja.
Przyznam szczerze, że już nie pamiętam, ale skoro nadal nie jest czytelnie — gramy dalej. ;-)

Franklin Garamond pisze:
09 sty 2020, 12:34
Rota przysięgi zaś wymaga chyba odrobiny... czułości.
Nie upieram się.

Franklin Garamond pisze:
09 sty 2020, 12:34
Nie wiem też czy nie byłoby nadmiernym biurokratyzmem wspomnieć o walucie. (Warto by było też wybrać dlań symbol!)
Najzupełniej możemy. Co do symbolu, wziąłem pierwszy z brzegu dostępny w standardzie Unicode symbol rubla (₽), pasowałoby też filipińskie peso (₱), ale w zasadzie jakikolwiek symbol będzie dobry, byleby w jakimkolwiek stopniu nawiązywał do Leocji. Na przykład: Ⱡ. ;-)
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
(—) Helwetyk Romański, RkORF · LAN
Namiestnik Palatynatu Leocji
LEOCKA PARTIA FASZYSTÓW JĘZYKOWYCH
ODPOWIEDZ