Zakład Biosfery, Geografii i Meteorologii

Korporacja uczonych i specjalistów podejmująca działania służące nauce i kulturze
Obrazek
Awatar użytkownika
Apolinary Montserrat
Obywatel
Lokalizacja: Liceria

Zakład Biosfery, Geografii i Meteorologii LAN

Post autor: Apolinary Montserrat »

Bardzo Najczcigodniejszym dziękuję za propozycje. Będziemy je głosować. 🙂

prof. Apolinary Montserrat, LAN
Przewodniczący Leockiej Akademii Nauk
Redaktor Naczelny Głosu Leocji
Awatar użytkownika
Apolinary Montserrat
Obywatel
Lokalizacja: Liceria

Zakład Biosfery, Geografii i Meteorologii LAN

Post autor: Apolinary Montserrat »

Dziennik ekspedycji
Stanowisko badawcze: subregion 2 - Grodzisko
Klimat nie odbiega od warunków zaobserwowanych na podniesieniu nowobrzeskim. Ekipa badawcza przybyła do stanowiska badawczego w czasie bardzo dużych opadów. Zaobserwowano znaczną różnicę w sposobie odprowadzania wody deszczowej, co wynika ze zróżnicowania budowy wybrzeża. Na terenie podniesienia wybrzeże klifowe, martwe i niepodlegające abrazji, w subregionie wydmowe, łagodnieje, obniża wysokość i umożliwia korzystanie z morza.

Zespół badawczy postanowił przeprowadzić badania terenu z wykorzystaniem skanerów i dronów geofizycznych. Uwagę skierowano na najbliższe wzniesienie o okrągłym kształcie:
Obrazek

Przeprowadzono badania wstępne i oględziny, który wydały się obiecujące. Pierwsze pełne skanowanie geofizyczne terenu ukazało ingerencję ludzką w ukształtowanie terenu.
Obrazek
Skaner oznacza dwa główne materiały glebowe - jeden rodzaj na niebiesko, drugi na czerwono. Przemieszanie materiałów świadczy o ingerencji, a tego typu formowanie jak widoczne na wyniku jest charakterystyczne dla pozostałości osadnictwa późnośredniowiecznego.


Drugie skanowanie tzw. geodronem odtwarza najwierniej ukształtowanie terenu. Badanie wykazało pozostałości po grodzisku, raczej o charakterze obronnym niż miejskim:
Obrazek
Jest wysoce prawdopodobne, że była to budowla warowna, być może jej ulokowanie na północ od dzisiejszego Nowego Brzegu miało za zadanie ostrzegania o niebezpieczeństwie, utrzymania władzy oraz ewentualnego wsparcia miasta na wypadek wojny. Stanowisko zostało oznaczone do pogłębionych badań archeologicznych.


Odnotowano występowanie jaskółki modeńskiej - gatunku, który najliczniej występuje w Rotrii i jest tamtejszym gatunkiem rodzimym.

Obrazek

Jest to gatunek ptaka wędrownego, ale nie do końca jest jasne jaką drogą jaskółki modeńskie mogły przybyć do Leocji. Być może za pośrednictwem surmeńskim, ale prawdopodobna jest również droga przez Wandystan i Scholandię. Ustalenia w tym zakresie wymagają konsultacji z tamtejszymi instytucjami naukowymi.

prof. Apolinary Montserrat, LAN
Przewodniczący Leockiej Akademii Nauk
Redaktor Naczelny Głosu Leocji
Awatar użytkownika
Ametyst Faradobus
Przybysz
Lokalizacja: Dziadolin-Dwór

Zakład Biosfery, Geografii i Meteorologii LAN

Post autor: Ametyst Faradobus »

Podjęliście już jakieś próby datowania wałów?
prof. net. mgr
Ametyst H. Faradobus
LAN · OPN · ZKZPL(3) · Sułt. Fb · Kn. Ja

prezydent Republiki Bialeńskiej, lew Wolnogradu,
bardzo wspaniały król Hirschbergii i Weerlandu etc.


Obrazek
Awatar użytkownika
Apolinary Montserrat
Obywatel
Lokalizacja: Liceria

Zakład Biosfery, Geografii i Meteorologii LAN

Post autor: Apolinary Montserrat »

Ametyst Faradobus pisze:
15 kwie 2020, 14:55
Podjęliście już jakieś próby datowania wałów?
Jeszcze nie, ale przydałaby się pomoc... 🙂

prof. Apolinary Montserrat, LAN
Przewodniczący Leockiej Akademii Nauk
Redaktor Naczelny Głosu Leocji
Awatar użytkownika
Ametyst Faradobus
Przybysz
Lokalizacja: Dziadolin-Dwór

Zakład Biosfery, Geografii i Meteorologii LAN

Post autor: Ametyst Faradobus »

Nie jestem archeologiem, ale jako takie oczytanie w temacie podpowiada mi zrobienie wstępnych wykopków w celu znalezienia ewentualnych artefaktów, które mogą pomóc w datacji, stworzenie schematu warstw i, ponieważ mamy do czynienia z wałami, pobranie próbek drewna, które zapewne były ich budulcem, w celu wydatowania metodą węgla C14.
prof. net. mgr
Ametyst H. Faradobus
LAN · OPN · ZKZPL(3) · Sułt. Fb · Kn. Ja

prezydent Republiki Bialeńskiej, lew Wolnogradu,
bardzo wspaniały król Hirschbergii i Weerlandu etc.


Obrazek
Awatar użytkownika
Apolinary Montserrat
Obywatel
Lokalizacja: Liceria

Zakład Biosfery, Geografii i Meteorologii LAN

Post autor: Apolinary Montserrat »

Dziennik ekspedycji
Stanowisko badawcze: subregion 3 - Rzeka
Warunki klimatyczne niezmienne. Na badanym terenie utrzymuje się niskie wybrzeże, jednocześnie obserwowane jest zwiększenie roślinności wydmowej.

Licznie występują:
Obrazek
Wydmuchrzyca piaskowa

Obrazek
Kłosowce wydmowe
Występowanie bylin wydmowych świadczy o glebie bogatej w składniki mineralne, pojawiają się skupiska torfowe, przy czym nie występują tutaj leockie rośliny terrapreferujące, co świadczy o okresowym zalewaniu tego fragmentu wybrzeża.


Wybrzeże zwiększa swoją szerokość i łączy się z pogłębioną deltą rzeki.
Obrazek
Badania wykazały, że rzeka jest stała, nie zanika w określonych porach roku, okresowo nisko wylewa w delcie i jest żywotna - występują liczne gatunki ryb, gadów i płazów.
Na odcinku około 5 kilometrów od ujścia rzeki odkryto gniazdo Kaczki leockiej, gatunku niesklasyfikowanego, ale notowanego tylko raz w latach osiemdziesiątych na południu Leocji i uznanego nieoficjalnie za wymarły.
Obrazek
Gatunek zostanie objęty obserwacją oraz badaniami gatunkowymi.
Do rozważenia jest wpisanie gatunku na listę ścisłej ochrony przyrodniczej.

W badanym subregionie, na północy Pobrzeża Brzeskiego, występuje również rozległa dolina.
Obrazek
Badanie dronem geologicznym wykazało, że pierwotnie znajdowało się tam rozległe jezioro, a pobrane próbki wskazują na zbiornik słodkowodny. Nie są znane przyczyny wyschnięcia jeziora, ale może to być powiązane z wyschnięciem rzeki na Wysoczyźnie Unisławowskiej/Nowobrzeskiej. Z kolei oba fakty można łączyć z potencjalną suszą, która mogła wystąpić na tych terenach.

prof. Apolinary Montserrat, LAN
Przewodniczący Leockiej Akademii Nauk
Redaktor Naczelny Głosu Leocji
Awatar użytkownika
Ametyst Faradobus
Przybysz
Lokalizacja: Dziadolin-Dwór

Zakład Biosfery, Geografii i Meteorologii LAN

Post autor: Ametyst Faradobus »

Ciekawe czy ma coś wspólnego z hirschberską kurą.
prof. net. mgr
Ametyst H. Faradobus
LAN · OPN · ZKZPL(3) · Sułt. Fb · Kn. Ja

prezydent Republiki Bialeńskiej, lew Wolnogradu,
bardzo wspaniały król Hirschbergii i Weerlandu etc.


Obrazek
Awatar użytkownika
Apolinary Montserrat
Obywatel
Lokalizacja: Liceria

Zakład Biosfery, Geografii i Meteorologii LAN

Post autor: Apolinary Montserrat »

Ametyst Faradobus pisze:
16 kwie 2020, 15:49
Ciekawe czy ma coś wspólnego z hirschberską kurą.
Coś wspaniałego! Przydałaby nam się para tych kur w nowobrzeskim zoo. 🙂

prof. Apolinary Montserrat, LAN
Przewodniczący Leockiej Akademii Nauk
Redaktor Naczelny Głosu Leocji
Awatar użytkownika
Ametyst Faradobus
Przybysz
Lokalizacja: Dziadolin-Dwór

Zakład Biosfery, Geografii i Meteorologii LAN

Post autor: Ametyst Faradobus »

Właśnie, ja wam muszę przywieźć te dziabągi.
prof. net. mgr
Ametyst H. Faradobus
LAN · OPN · ZKZPL(3) · Sułt. Fb · Kn. Ja

prezydent Republiki Bialeńskiej, lew Wolnogradu,
bardzo wspaniały król Hirschbergii i Weerlandu etc.


Obrazek
Awatar użytkownika
Apolinary Montserrat
Obywatel
Lokalizacja: Liceria

Zakład Biosfery, Geografii i Meteorologii LAN

Post autor: Apolinary Montserrat »

🔔 Relacja z dnia trzeciego ekspedycji została uzupełniona.
Zachęcam do zgłaszania propozycji nazw dla rzeki i doliny.

prof. Apolinary Montserrat, LAN
Przewodniczący Leockiej Akademii Nauk
Redaktor Naczelny Głosu Leocji
ODPOWIEDZ