[1007] Dekret o Orderze Obrońców Leocji

Uchylone akty urzędowe
Zablokowany
Awatar użytkownika
Helwetyk Romański Stempel
Namiestnik Palatynatu Leocji
Lokalizacja: Nowy Brzeg

[1007] Dekret o Orderze Obrońców Leocji

Post autor: Helwetyk Romański »

Obrazek


Dekret Namiestników
o Orderze Obrońców Leocji
z dnia 28 listopada 2021 r.


MY, NAMIESTNICY PALATYNATU LEOCJI,
mając na względzie potrzebę uhonorowania cnoty żołnierskiej,
postanowiliśmy i stanowimy, co następuje:
Ustanawiamy Order Obrońców Leocji jako wyróżnienie wojskowe oraz nagrodę za zasługi dla Państwa i Narodu położone w służbie w Gwardii Palatynatu Leocji. Order Obrońców Leocji dzieli się na sześć klas, w każdej jest nadawany jednokrotnie:
  • klasa I — Wielka Wstęga Obrońców Leocji,
  • klasa II — Wielka Komandoria,
  • klasa III — Komandoria,
  • klasa IV — Krzyż Złoty,
  • klasa V — Krzyż Srebrny,
  • klasa VI — Krzyż Brązowy.
W I E L K A   W S T Ę G A   O B R O Ń C Ó W   L E O C J I

Obrazek

W I E L K A   K O M A N D O R I A

Obrazek

K O M A N D O R I A

Obrazek

K R Z Y Ż E   B R Ą Z O W Y ,   S R E B R N Y   I   Z Ł O T Y

Obrazek

P R E Z E N T A C J A   O R D E R U

Obrazek
A U T O R   W I Z E R U N K U
Ronon Dex

Obrazek
Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
(—) prokr. Hweltywk Romański, RkORF · LAN
Namiestnik № 2 Palatynatu Leocji
LEOCKA PARTIA FASZYSTÓW JĘZYKOWYCH

Nikogo się nie ściga, ale wszystkich się poprawia, bo tak nakazują
wewnętrzna potrzeba, poczucie sprawiedliwości i wyznawany porządek rzeczy.

IGNATS IK RUTH

Nawet podczas realiozy sprawdzam skrzynkę helwetyk​@​gmail.com
Zablokowany

Wróć do „Archiwum Monitora Leocji”